MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1970. július 13.

2/100. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-64. • 1970. július 13.

—————————————— Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának iratai ————————————— 2/100. ő‍. e. Pártbizottsági ülés. 1-64. 1970. július 13. Napirend: 1. Jelentés a munkaerő‍-gazdálkodás, az anyagi érdekeltség és a munkaszervezés javítására tett intézkedések eredményeirő‍l. (A KB 1969. november 26-28-ai határozatának végrehajtásáról.) - Szerkesztett jegyző‍könyv. 1-7. - Beszámoló. 9-51. 2. Javaslat a végrehajtó bizottság 1970. II. félévi munkatervére. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 7. - Javaslat. 52-58. Napirenden kívül: - Egyebek. 7-8. Mellékletek: - Jelenléti ív. 59-63. - Meghívó. 64. —————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom