MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1970. május 18.

2/99. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-93. • 1970. május 18.

—————————————— Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának iratai ————————————— 2/99. ő‍. e. Pártbizottsági ülés. 1-93. 1970. május 18. Napirend: 1. A párt ifjúságpolitikájának néhány kérdése és a KB állásfoglalásából adódó feladatok az 1970. február 18-19-ei ülés határozata alapján. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 1-8. - Beszámoló. 12-26. - Határozat. 27-36. - Határozati javaslat. 37-41. - A párt ifjúságpolitikájának néhány kérdése. (Az MSZMP KB 1970. február 18-19-ei ülésének anyaga.) [brosúra] 2. A nő‍k politikai, gazdasági és szociális helyzete az MSZMP KB 1970. február 18-19-ei határozata alapján. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 8-11. - Beszámoló. 42-64. - Intézkedési terv. 65-70. 3. A pártalapszervezetek vezető‍ségeinek újjáválasztása, valamint a megyei és a járási küldöttértekezletek elő‍készítésének terve. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 11. - Elő‍terjesztés. 71-77. - Munkaterv. 78-86. Mellékletek: - Jelenléti ív. 87-92. - Meghívó. 93. —————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom