MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1970. február 26.

2/96. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-41. • 1970. február 26. - Napirend: - 2. Pest megye komplex fejlesztési irányelvei a IV. ötéves terv időszakára. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 1-5.

MSZMP. Pest megyei Bizottsága Szigorúan bizalmas ! Készült: 2 pld-ban. T/11 Jegyzőkönyv készült a megyei pártbizottság 1970. február 26.-án megtartott üléséről. Jelen vannak: a ^B. tagjai, FB.tagok, járási, városi titkárok, Megye Bizottság osztályvezetői, politikai munkatár­sak, megyei tanács elnökhelyettesei, osztályvezetők, megyei tömegszervezetek vezetői, megyei gazdasági szervek vezetői, a mezőgazdaság részéről meghívottak, járási, városi tanácselnökök, pártiskolák igazgatói és Dr.Szabó Imre elvtárs a KB. PTO.részéről. A pártbizottsági tagok közül igazoltan távol vannak: Dr. Bozóky István, Dr. Zalka Károly, Dr. Somos András és Szilágyi János elvtársak. Megtárgyalásra kerültek az alábbi napirendi ! pontok: 1./ Tájékoztató a Központi Bizottság 1970. február 18.-19.-i üléséről. Előadó: Cservenka Ferencné elvtársnő. 2./ Pest megye komplex fejlesztési irányelvei a IV. ötéves terv időszakára. Előadó: Dr.Mondok Pál elvtárs. Cservenka elvtérsnő megtartotta tájékoztatóját a KB. üléséről. A tájékoztatót a pártbizottság tudomásulvette. 2./napirendhez Dr.Mondok Pál elvtárs kiegészítője mellékelve. Kérdéseket tettek fel: Guba Pál, Babingizki Károly, Boross Gyuláné, Ssabó Berény, Nemes István, Búzás Istvánné, Nóvák Béla, Jánossy L, Fila József, Antalfia Jenő elvtársak. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom