MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1970. február 26.

2/96. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-41. • 1970. február 26.

—————————————— Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának iratai ————————————— 2/96. ő‍. e. Pártbizottsági ülés. 1-41. 1970. február 26. Napirend: 1. Tájékoztató a KB 1970. február 18-19-ei ülésérő‍l. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 1. 2. Pest megye komplex fejlesztési irányelvei a IV. ötéves terv idő‍szakára. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 1-5. - Pest megye IV. ötéves tervének irányelvei. 6-17. [brosúra] - Kiegészítés. 18-37. Mellékletek: - Jelenléti ív. 38-40. - Meghívó. 41. —————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom