MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1970. január 3.

2/94. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-53. • 1970. január 3.

—————————————— Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának iratai ————————————— 2/94. ő‍. e. Pártbizottsági ülés. 1-53. 1970. január 3. Napirend: 1. Jelentés az április 4-ei ünnepségek tervezetérő‍l. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 1-2. - Határozati javaslat. 12-15. - Határozat. 16-23. - Beszámoló. 24-42. 2. Javaslat a megyei pártbizottság 1970. évi munkaprogramjára és a vb félévi munkatervére. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 2. - Javaslat. 3-11. Napirenden kívül: - Egyéb. (Tájékoztatás Apró Antal elő‍adásáról.) 2. Mellékletek: - Jámbor Miklósnak, a pártbizottság titkárának tájékoztatója az elmúlt évi munkáról. 43-48. - Jelenléti ív. 49-52. - Meghívó. 53. —————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom