MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1969. december 4.

2/93. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-10. • 1969. december 4. - Napirend: - 1. Tájékoztató a KB 1969. november 26-28-ai üléséről. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 1.

MSZMP Pest megyei Bizottság Budapest, XII. fflagy Jenő u.5. Jegyzőkönyv Készült: 1969. december &-én megtartott kibővitett pártbizottsági ülésen. Jelen vannak: a Pártbizottság tagjai és a lista szerint meg­hiwfct elvtársak. Jámbor elvtárs: Megnyitja a PB. ülést és üdvözli a megjelent elvtársakat, majd ismerteti a napirendet. Napirend: Tájékoztató a Központi Bizottság november 26-28-i üléséről* Előadó: Cservenka Eerencné elvtársnő Az elhangzott tájékoztatóval kapcsolatban Eérdést tesz fel: Konyár Eerenc, Still Perenc elvtársak és Buzásné elvtársnő. Cservenka elvtársnő megadja a választ. Budapest, 1969* dec.15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom