MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1968. október 30.

2/83. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-43. • 1968. október 30. - Mellékletek: - - Jelenléti ív. 34-42.

PB.tagok Kibővitett_pártbizottsági ü1és_részt_vevői /1968. október 3o.d.e. 9 óra/ 1/ Arató András 2/ Arató Jenő 3/ Balogh László 4/ Barinkai Oszkárné 5/ Bori Rudolf 6/ Boross Gyuláné 7/ Dr.Bozóky István 8/ Búzás Is6vánné 9/ Csenterics Sándor lo/ Cservenka Perencné 11/ Dr.DaQka Balázs 12/ Pila József 13/ Fülemile Béla IV Galbicsek Károly 15/ Gáti Béléné 16/ Guba Pál 17/ Hargitai Károly 18/ Dr.Hárdi István 19./ Házi Árpád 2o/ Huny a István 21/ Jámbor Miklós 22/ Dr.Jénossy Andor

Next

/
Oldalképek
Tartalom