MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1968. október 30.

2/83. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-43. • 1968. október 30.

—————————————— Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának iratai ————————————— 2/83. ő‍. e. Pártbizottsági ülés. 1-43. 1968. október 30. Napirend: 1. A Pest megyei ifjúság politikai arculatának néhány jellemző‍ vonása, a fiatalok körében végzett politikai munka. A fiatalok párttaggá nevelése. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 1-6. - Elő‍terjesztés. 7-17. - Szóbeli kiegészítés. 18-33. Mellékletek: - Jelenléti ív. 34-42. - Meghívó. 43. —————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom