MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1977. január 25.

Napirend: - 2. Személyi ügyek. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 4.

- 4 ­A Végrehajtó Bizottság a jelentést elfogadta. Személyi ügyek - propagandisták kitüntetése: az anyagot át kell dolgozni és a következő VB-re elő kell terjesz­teni. - C s á k i Sándor elvtárs pártfegyelmi törlését elfogadta a VB. -Konoróth Imre elvtárs pártfegyelmi törlését elfogadta a V B. - dr.S ági Lajos elvtárs pártfunkciójából való felmentés elfogadva -Rónai Árpád elvtárs elsőtitkári funkcióra elfogadva -Spilenberg László elvtárs váci járás PB. titkári funkci­óra elfogadva - özv. Szaniszló Mártonné elvtársnő nyugdíjemelésének ké­rése elfogadva -Baki Bálint elvtárs nyugdíjemelésének kérése elfogadva -Németh Sándor elvtárs nyugdíjemelésének kérése elfogadva -Barthalomaei György pártfegyelmi törlése elfogadva - A Politikai Főiskola 1977. szeptemberében kezdődő oktatási évre Simon Istvánné elvtársnő jelentkezését elfogadta. - V i z i Antal elvtárs jelentkezését a VB. nem fogadta e l. -Bútor János elvtárs jelentkezését a VB. nem fogadta e l, -Tóth József elvtárs jelentkezését a VB. nem fogadta el, Cservenka elvtársnő megköszöni az elvtársak részvételét, akti­vitását, a VB. ülést bezárja. k Gábor Zsuzsanna jkv. vez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom