MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1959. szeptember 14.

Melléklet: - - Meghívó. 1.

Atoo, Kés zült ^.25_p.ld- ban A T/84 ,sz, MSZMPPestmegyei P tbizottság Buchpést, V., Árpád utca lo.sz. Ke. ves yUJXJdCXmV Elvtárs! fítesit]uk,hogy a Pest megyei P--\rt Végrehajtó Bizottság 1959.szeptember 14-én hétfon délelőtt 9 órai kezdettel ülést tart,melyre az-Elvtársat meghívjuk. N ri nirend: 1./ A t: z~ek megszilájrditásáért és a továbbfejlesztés érdekében folytatott agitációs és szervező munka tapasztalatai ax dabasi és az aszódi j?rásbah, í lóJ.C.Ó: M-~ osi,Jámbor e 1 vt. Meghívottai: Dm j :ca 3 1 rizs elvt. ír „Tanács VB.-.lnök h. ozabó Elemér elvtárs Mezőgazd.ov. Ignáth Imre - MB.M.ző azd.o. Lévai I-re MB.A-it,prop, o. 2./ Az Adminisztratív .oszt „előter jesztése a Ml,szervek pár fbizotts^gairá végrehqitó bizottság-ira,függetlenített titkárokr~. Eloldó:Házi elvt rs. 3J Információ a Munkásőrség nyári kikép­zéséről Slőatíó:Ar'itó elvtárs 4./ Információ a Pestmegye! Hírlap mutáció­dnak további megszervezéséről. 5./ Kádei-tagfelvétéli ügyek 6./ terveimi ügyek, egyéb ügyek. Elvtársi üdvözlettel: w ^ % Horváth Andris megyei titkár. W v^. V ' ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 30

Next

/
Oldalképek
Tartalom