MDP Pest Megyei titkársági üléseinek jegyzőkönyvei 1949-1952

1/40. ő. e. 1949. augusztus 15. • Titkársági ülés 1–12.

——————————————————— Az MDP Pest Megyei Bizottsága üléseinek iratai ——————————————————— 1/40. ő‍. e. 1949. augusztus 15. Titkársági ülés 1–12. - Az elmúlt héten hozott határozatok végrehajtásának ellenő‍rzése. 3. Napirend: 1. A tagosítás elő‍készítésével kapcsolatos végrehajtandó feladatok. 4–6. 2. Az ő‍szi mező‍gazdasági fejlesztési terv. 6–7. 3. Az Állami Mező‍gazdasági Központoknál kint járt bizottságok jelentéseinek megvitatása és a határozat jóváhagyása. 7–8. 4. Az éberséggel kapcsolatban hozott határozat megvitatása. 8. 5. Különfélék: - A Gödöllő‍i Járási Bizottság munkamódszerének megjavítására kidolgozott határozati javaslat. 8–9. - A Megyebizottságon belül a szakosztályok mellé bizottságok létrehozása. 9–10. - Pártszervezetek létrehozása. 10–11. - Az Alkotmány népszerű‍sítése. 11. - Pártiskolák elő‍készítése. 11. - Káderjavaslatok. 12. ————————————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom