MDP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei 1953. május 5. - 1953. június 17.

1/31. ő. e. 1953. május 12. • Pártbizottsági ülés 78–141. - Napirend: - 4. Egyebek: - a) Fegyelmi ügy. 87. - b) Tagkönyvrendezési ügyek. 87. - c) I. fokú kizárási javaslatok. 87–88.

- 9 ­Mem értak egyet a müsákiak $o órázásával sem,nehézkesen, lassan.,egyrészt nem elég ütemesen haladnak előre, apróbb kérdésekben tul Tannak terhel** re, Feszesebb vezetést kell biztosítani, ami osak a főbenjáró kérdések­kel foglalkozik, j A.JB a választás irtán vizsgálja ki közelebbről • a m I helyzetet. Állapítsa meg és vonja felelősségre a I fr&kciózókat,klikkezőket.Segítsen a pártvezetőség átszervezésében,ha szükséges egyes alapszervezetek nél' is, Jun»lo-ig tegyen jelentést a MB elé, Felelős: Kovács e, A műszak-pártszervezeteket május 24-ig hozzák létre* > Felelős: Kovács e, A gyár vezetősége számolja fel a műszakiak 90 órazását. Felelős: Szecsodi e. 4/a, Fegyelmi ügy, / Berki Brnő Pártból való kizárását a MB megerősítette, Hujber-Józseffel kapcsolatos dolgot közölni kell a Bpesti - PB.Adm.Osztályával,- / K Felelős; Raposa enő, / 4/b, Tagkönyvrendezési ügyek, Nagy Sándor uj tagkönyv kiadását a MB jóváhagyta. Galamb Ferenc * * n n nem hagyta jóvá,^ Közölhi kell az-alapszervezettel,hogy zárják ki taggyű­lésen a pártból. Felelős: Raposa enő. Osztoics Vitályös uj tagkönyv kiadását a MB.jóváhagyta. Az-alapszervezet vezetőségi tagjait a JB vonja felelősség­re. Felelős: Raposa, enő. 4/c. I,foku kizárási javaslatok, Koza István Hege düs Benj amin Hideg Ádám ~ Fejes 'Sándor Hegedűs Károly Szániszló TTendel Antal Jánosné ' id.Kohári Ferenc, Forhászka József ifi.Téres István Juhász István Matuska László Hangodi András Szóró József Benkó József Putz Lipót kizárását a MB jóváhagyta. M n n . n 11 uj tagkönyv kiadását a MB jóváhagyta.. A JB vonja felelősségre az akkori párttitkárt. Felelős: Raposa enő. Pártba való visszavételét-a MB jóváhagyta. kizárását a MB jóváhagyta. kilépését " M " kizárását a M w » n n ti « n n n « n n" n Pártba való visszvételét a MB jóváhagyta, kizárását a MB jóváhagyta, w « n 9h

Next

/
Oldalképek
Tartalom