MDP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei 1953. május 5. - 1953. június 17.

1/31. ő. e. 1953. május 5. • Pártbizottsági ülés 1–77.

——————————————————— Az MDP Pest Megyei Bizottsága üléseinek iratai ——————————————————— 1/31. ő‍. e. 1953. május 5. Pártbizottsági ülés 1–77. Napirend: 1. A Megyebizottság Párt- és Tömegszervezetek Osztályának jelentése a nagyüzemi pártszervezetek megerő‍sítésérő‍l és a mű‍szak-pártszervezetek létrehozásáról. 3–4. 2. A Megyei Tanács jelentése a kuláklista felülvizsgálásáról. 4–5. 3. Informatív jelenés a május l-jei ünnepségekrő‍l. 5–6. 4. Egyebek: a) Az MB Párt- és Tömegszervezetek Osztályának jelentése a dánszentmiklósi kizárások felülvizsgálásáról. 6–7. b) Tagkönyv-visszaadási javaslat. 7. c) Kizárási javaslat. 7–8. d) Káderjavaslat. 8–10. Napirenden kívül: - Fegyelmi ügy. 7. Mellékletek: - Jelentés a nagyüzemi pártszervezetek megerő‍sítésérő‍l és a mű‍szak-pártszervezetek létrehozásáról. 11–15. - Jelentés a kuláklista felülvizsgálatáról. 16–19. - Jelentés a május 1-jei ünnepségekrő‍l. 20–21. - Jelentés a Ceglédi és az Aszódi járásban a tagkönyvcsere alkalmával történt tömeges kizárások megvizsgálásáról. 22–24. - Tagkönyvrendezési ügyek. 25–26. - I. fokú kizárások. 27–42. - Káderjavaslatok. 43–48. - Hatásköri listák. 49–55. - Jegyző‍könyv az 1953. május 5-én a Pest Megyei Pártbizottság beiskolázási és kádermunkájáról, a Szervező‍ Bizottság elé adott jelentés megvitatásáról. 57–62. - Jelentés a nagyüzemi pártszervezetek megerő‍sítésérő‍l és a mű‍szak-pártszervezetek létrehozásáról. 63–67. - Jelentés a Pest Megyei Pártbizottság pártiskoláztatási munkájáról. 68–77. ————————————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom