MDP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei 1950. július 18. - 1950. augusztus 31.

1/10. ő. e. 1950. augusztus 22. • Pártbizottsági ülés 245–326. - Napirend: - c) Tagjelöltfelvétel. 259–262.

- 16 ­Szabó gároly elvtárs által elbírált tag és tat t faUtftsléknél 6. Siska István. 8. Fogarasl Jánooná, 14. Hagy József. Jámbor Miklós »"txf* SZ,3. kérni, a felvételt, kivizsgálni, íár^e Mosoda. SS;Bj /kérSpE-*al2ltalt. ' , * ,fi fi. i trs által -elbírált--tagokról •is.t^^lgl^epö'l 1. lelányi Katalin. 3. Fet5 Pereae. ö. dyurák .László 14. Dávid Sárolyná 15. Szítos Sándori 16 Tóth Istv 26. 0e 2. (. jjaraöoe I osŐ,X I«Á . '58' Sfcpos Józséfná 40. Kiss László 41. JBarncz Jdzsefaá 42. Hegedűs Jula. 45. Vidó Lajo . 48. Bata Antal. 49 Bnszár János. 50. Siklósi KlissBalází Sz.B. kárai a Teltételét. nem fogadta el* kivizsgálni. kivizsgálni. kivizsgálni. kivizsgálni. Sz r J.-t;51 kírj® a falvátalt, nem .fogadja : e':,. kivizsgálni. nem fogadta el. nem fogadta, él. elfogadva. nem fogadta el. kivizsgálni. kivizsgálni. kivizsgálni. '.-• i vizsgálni« £§£2J 'Ivt árs által ja v :& .S' J.ii<3 2, I 20. 21. 22. Baran József. Kajátor Sarolta, Hegedűs József. Minkai feraaoná sózó &áb.or. Mámé czy Jáno Bajnoozi Istv wtf»Mtt níí-m. fogadja el, nem fogadta el* nem fogadta el. kivi a kivizsgálni é elfogadva. nem fogadta el. Kuruoz Bála elvtárs által albirált tag, -a tagjelfot felvételnél r u 2] £i 30 34 28 59 *5 47 4é 49 51 52 53 55 56 59 • rxc&jj^y o *.•- *• •Bujdosó Dezső • Kovács Bá.a Pálfi Jánosné sJteJBÍaQE'txíSyHiáná -' .Mohaest József • Simon BezoSná. .HegedÜÖ Józse .if|,D' Kovács Gábor. Gzaezarda Srssábet. Balázs" Antal. .Bognár Bez&6* ; zőfi József .Gránit« .Harangozó Dezső r'os : Józséfhá .Polyák Mihály. Szondái Bobertné •Szaniszlói József, Mohácsi Ilona. Sz.B* kérni a felvátelt, kivizsgálni. SZB-toTkárni a felvételt, kivizsgálni. kivizsgálni, nem fogadta el, elfogadva, kivtesgálni ás kizárni. •. kivizsgálni. • a©m .^ancaalam.fogadta el. nem fogadta el, . nem fog t Ata el, nem fogadta el. nem fogadta el. '1, kivizsgálni. dta el. nom. fogadta el, kiviz ai. lH

Next

/
Oldalképek
Tartalom