Tanulmányok Pest megye múltjából III. - Pest Megye Múltjából 14. (Budapest, 2009)

5. Héjjas Pál: Kosáry Domokos a Pest Megyei Levéltárban

Héjjas Pál Kosáry Domokos a Pest Megyei Levéltárban Kosáry Domokos a börtönéveit követően 1960-ban került a Pest Megyei Levéltárba, és szoros kapcsolata az intézménnyel 2007-ben bekövetkezett haláláig, közel fél évszáza­don keresztül megmaradt. Jelen tanulmány a levéltárban eltöltött éveinek bemutatására vállalkozik, de előtte szükséges egy rövid biográfiával kezdeni, mert a korábbi évek történései kihatottak egész életére. Kosáry az utolsó békeévben, 1913-ban született Selmecbányán. Értelmiségi családból származott, s ennek nagy jelentőséget tulajdonított életpályája alakulásában. Azt írta elődeiről, hogy nemzedékeken át nem volt közöttük sem tőkés, sem földbir­tokos, de munkás és paraszt sem.1 Felmenői között főleg mérnökök, orvosok, tanárok találhatók. Apja - dr. Kosáry János zenetanár, zongoraművész volt, anyja Réz Eleonóra pedig Kosáryné Réz Lola néven a két háború közötti évek elismert írónő­je. Egyik őse a késmárki vértanúk között volt, akiket a császáriak végeztettek ki a Rákóczi-szabadságharc idején. Dédnagyapja az öccsével együtt az 1848 1849-es szabadságharcban vett részt, míg édesapja 1918-ban a Selmecbányái Nemzeti Tanács elnöki tisztét töltötte be. Nagyapja volt a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Aka­démia utolsó selmeci rektora, és az ő vezetésével költöztették át 1919-ben az iskolát Sopronba. Az egész család ekkor jött el az elcsatolt Felvidékről előbb Sopronba, majd onnan 1921-ben Budapestre. Azért kellett elköltözniük, mert az édesapja, Kosáry János nem volt hajlandó letenni az esküt a csehszlovák államra. Kiváló képességeire korán felfigyeltek tanárai. Kitűnő eredményeket ért el úgy a középiskolában,- mint a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán, ahol a korszak egyik legjobb hazai történészének, Szekfü Gyulának lett a tanítványa. Az Eötvös Collegium tagjaként 1936-ban történelem-latin szakos tanári diplomát kapott, majd még ugyanebben az évben a doktorátust is megszerezte.' Első komoly munkájában, amely Görgeyröl íródott, kiállt a szabadságharc kiemelkedő katonája mellett. A témát Szekfü Gyula ajánlotta neki. egy szerencsés időpontban. Az 1930-as években ugyanis - ellentétben a korábbi évekkel - már nem, és a későbbi hivatalos állásponttal szemben még nem kellett Görgeyt elmarasztalni. Állami ösztöndíjjal hosszabb időt tölthetett külföldön, így 1935-ben Bécsben, 1936-1937-ben Párizsban, 1938-1939-ben Londonban képezhette magát. Professzorá­nak, Szekfü Gyulának tanácsára ment az említett helyekre Németország helyett. Egyik írásában olvasható, hogy ekkorra már világossá vált előttük, hogy a némettel szemben más kapcsolatokat kell ápolniuk, más tanításokat kell keresniük. A Sorbonne-on eltöltött 1 Kosáry Domokos önéletrajza (1955. Ill 8.) A/ irat a professzor személyi dossziéjában található, amely jelenleg még a család birtokában van, és eddig nem kerüli be a Pest Megyei Levéltárba, ahol a mintegy 60 iratfolyóméter terjedelmű Kosáry-letétet őrzik. Pest Megyei Levéltár (PML) XXXIII. 103. Kosáry Domo­kos iratai. (Eza letét nemcsak Kosáiy Domokos iratait tartalmazza, hanem családjának több tagjáét is.) Budapesten a Trefoil Utcai Gyakorló Gimnáziumban kitüntetéssel érettségizett 1931-ben. ' Summa cum laude fokozattal 127

Next

/
Oldalképek
Tartalom