1956 Pest megyében I. - Pest Megye Múltjából 10. (Budapest, 2006)

Adattár - Kistarcsa

f ADATTAR A Nemzeti Bizottság tagjai: 101 Kapornai András (elnök), Szépeid Ferenc (helyettese), Sághi Lajos, Bánkuti Sándor, Varga István, Berbert Géza, Bruder Mihály, Bognár Dezső, Obrán József, R. Greff János, Kecskés Zoltán, U. Greff József, Antalics Ferenc, Hcincz Vitusz, Bruder Márton, Borda Sándor, Lévai Antal A Nemzetőrség tagjai: Bognár Dezső (parancsnok) 708 Kistarcsa Okt. 24.: A budapesti események következtében nem közlekedett a HEY Okt. 25.: Egy kb. 200 fős csoport vonult a tanácsháza elé, ahol egy fiatalember a Himnusz eléneklése után beszédeket olvasott fel. Okt. 27.: A tanácsházára meghirdetett népgyűlésen megválasztották a nemzeti bizottságot. Ezután a tömeg szétoszlott, de az nb ott maradt tanácskozni. Okt. 28.: Az előző nap választott bizottság helyére a tömeg másikat választott, az újabb bizottság pedig Veres József tanácselnököt elmozdította hivatalából. Ez a bizottság nov. 5-ig volt a helyén, majd Veres József visszakerült a helyére. Gödöllő katonai parancsnoka a nemzeti bizottságtól utasítást kapott, hogy foglalja el a Kistarcsai Rendőrtanosztályt. Az akciót helyettese, Kovács Sándor százados hajtotta végre, aki felhatalmazást kapott a község katonai parancsnoki teendőinek ellátására. A rend fenntartására 20-25 agrár egyetemistát vitt magával az Egyetemi Nemzetőrségből, majd megkezdték a nemzetőrzászlóalj felállítását és fegyverekkel való ellátását; a nagy tárcsái vegyvédelmi zászlóaljtól vegyi és tankelhárító gráná­tokat is beszereztek. 709 Kistarcsáról fegyvereket szállítottak Gödöllő ellátására is. 710 Okt. 28.-Nov. 4.: A táborban a parancsnok ellenőrzése mellett működött egy egyetemis­tákból felállított politikai nyomozócsoport, mely előállításokat, és kihallgatásokat végzett. A forradalom alatt 15 személy került előzetes letartóztatásba az előállítot­tak közül. 7 " A katonai vezetés visszafogott, várakozó állásponton volt, Kovács Sándor száza­dos, aki a gödöllői katonai parancsnok tudtával állandó kapcsolatot tartott fent a Gödöllőn állomásozó szovjet alakulat parancsnokával, több alkalommal szállított élelmiszert a szovjet alakulatnak. Ezen kívül a pártbizottság egyes tagjainak is szál­lított fegyvert, és lőszert. Szoros kapcsolatot tartott fenn az Aszódi Katonai Kiegészítő Parancsnoksággal is. 712 707 Monográfia 216. L: Szépeid - Szépold 708Böőr 171.1. 709 Scpctán 26. I. 710Sepetán 26.1. 711 Sepctán 26.1. 712 Sepetán 27. 1. 120

Next

/
Oldalképek
Tartalom