Horváth M. Ferenc - Szabó Attila: Pest–Solt–megye 1860. évi település–statisztikai leírása - Pest Megye Múltjából 9. (Budapest, 2000)

NÉVMUTATÓ

Varsányi József dömsödi képviselő 113 Varsányi Leopold dömsödi esküdt 113 Vas József uszódi képviselő 334 Vas Mihály uszódi adószedő 334 Vass István bogyiszlói képviselő 65 Vass Péter akasztó lakos 35 Vastag Gergely foktői esküdt 154 Vastag József újszászi kisbíró 327 Vattai Pál kecskeméti gimn. tanár 176 Vég János bogyiszlói esküdt 65 Végh Antal kecskeméti tanító 176 Végh Péter 125 Végh Sándor csanádi esküdt 96 Végi Bálint solti tanácsnok 268 Végi István solti tizedes 268 Veiszhaupt Pál páhi községi szolga 245 Vejte puszta (PS vm., ma: Dunapataj és Harta, Bács­Kiskun m.) 126, 131 Vékony János laki képviselő 216 Velez József akasztói esküdt 40 Vellas János laki képviselő 216 Vellás Mihály laki esküdt 216 Veres Pál földbirtokos 199 Verle György császártöltési képviselő 100 Vertein 1. Werlain Verőce 1. Nógrádverőce Veszprém mezőváros (Veszprém vm., ma: Veszprém, Veszprém m.) 238 Veszprémi György alispán 124 Viczian István kiskőrösi kisbíró 206 Viczian János kiskőrösi esküdt 205 Viczian Susanna Szalay Frigyesné, kiskőrösi lakos 201 Vida István kecskeméti segéd-útibiztos 183 Vida István törteli tanácsos 318 Vida János dunaegyházi pénztárnok 120 Vidók István szentbenedeki esküdt 292 Vidók József szentbenedeki kisbíró 292 Viedemann Imre császártöltési tanító 97 Vigyázó család 131 Vikler Antal hajósi kisbíró 161 Vimhely Ferenc sükösdi adószedő 272 Vincze Imre újkécskei kisbíró 323 Vincze István fajszi képviselő 150 Vindecker Ádám vadkerti esküdt 338 Vindisch Gábor akasztói éji őr 40 Vinyicska dűlő (Kiskőrös) 205 Virág József foktői képviselő 154 Virág József újszászi írnok, árvabizottmányi ülnök 327 Virágh Menyhért kecskeméti útibiztos 183 Visontai Ferenc kecskeméti írnok 181 Vitalisz Istvánné kiskőrösi bába 205 Vizer (Dunapataj) 128 Vizi István sükösdi esküdt 272 Vlcsko Márton kiskőrösi képviselő 205 Vltsko György kiskőrösi bíró 205, 207, 208 Vogel János csalai uradalmi erdész 102 Vogler András berceli jegyző, árvabizottmányi tag 58 Voign Ede hajósi jegyző 160 Volonics Ferenc apostagi képviselő 47 Volter József, ifj., újszászi képviselő 327 Vondrák Ferenc szentistváni r. k. lelkész 297 Vostri [?] Szaniszló kecskeméti szállásmester 182 Vödrös Sándor apostagi képviselő 47 Vörös József sükösdi képviselő 272 Vörösmarty János újszászi képviselő, uradalmi tiszt­tartó 327 Vratiszlav Lajos, gróf 70 Vuics Imre szentistváni kisbíró, képviselő 297 Vuics, ifj., György szentistváni esküdt 297 Vuics, öreg, György szentistváni képviselő 297 w arava (Tolna vm., ma: ?) helység 125 vö. Warave Warave (Tolna vm., ma: ?) 124,125 vö. Warava Wattay István földesúr 196, 197 Wattay János földesúr 196, 197 Wattay nemzetség 199 Weninger Vince akadémikus 5 Werlain (Vertein) István, PPS vm. alispánja 310 Wieneberg Gáspár nádudvari sebész 226 Wikler Lőrinc császártöltési községi szolga 100 Winternitz Jakab ceglédi tanító 70 Zádor (Ordas — Pest vm., ma:) 125, 240 Zagyva folyó 250, 252, 253,258 Zagyvarékas 1. Rékas Zagyva-Tarnai Vízszabályozó Társulat 252 Záhorszki Pál kiskőrösi községi őr 206 Zakhar József újszászi képviselő 327 Zámbó János kecskeméti gimn. tanár 176 Zambori János újkécskei községi őr 323 Zámolyi József ceglédi ev. lelkész 77 Zana Ferenc kecskeméti tanító 176 Zana Sándor kecskeméti adóhajtók 181 Závodi János dunaegyházi árvabizottmányi ülnök 121 Zavodi János dunaegyházi bíró 120, 123 Zelei Antal abonyi földműves, képviselő 25 Zeleszkó Ádám akasztói képviselő 40 Zillid (?, Pest vm., ma: ?) 125 Zlinszki Dániel aopostagi tanító 44 Zmeskál (?) földesúr 242 Zoboki Imre újkécskei bíró 323 Zoboki István újkécskei kisbíró 323 Zoboki Lajos újkécskei képviselő 323 Zoványi Jenő 77, 184 Zöllei Mihály rékasi harangozó 263 Züch (ma: ?) 242 Asakai György abonyi dobos 25 Zsámé (Dunavecse) 137 Zsarnoviczky Gusztáv vadkerti jegyző 339 Zsellér János akasztói pénztárnok, adószedő 29, 30,40 369

Next

/
Oldalképek
Tartalom