Borosy András: Pest–Pilis–Solt vármegye 1728. évi regnicoláris összeírása II. - Pest Megye Múltjából 8. (Budapest, 1997)

132. Palota (Budapest, XV. – Rákospalota)

Váci járás 132. Palota possessio Megjegyzések possessio saját területén lévő szántóföldek 3 vetőbe vannak osztva, felváltva szokták őket bevetni, mindegyik vető termőképessége annyi, amennyit a rubrika közöl. A 3 vető közül 2 mindig őszi és tavaszi ga­bonával van bevetve, a harmadik üresen pihen. A 3 vető a possessio számára nem elegendő. Ezért Sikátor puszta felét két nyomásban a 2 vetőhöz csatolva használják. A föld egy pozsonyi mérő elvetése után jó termés idején 3, közepes idején 2, gyenge termés idején egv -~iérőt hoz, vagy alig adja vissza az elvetett magot, s ezt is vegyes búzában vagy rozsban, mert a föld többnyire homokos és gyengén termő. Őszi vetés alá 3-szór, tavaszi alá egyszer kell 6 ökörrel szántani, a termett gabonát közepes forgalom idején kb. 75 dénárért lehet eladni, ha marad a sze­gény lakosoknak fölöslegük. Kenderföldjeik 8 pozsonyi mérő termőképességűek, ha gabonával vetik be őket. A kenderből házi szükségletük kielégítésén túl más hasznuk nincs. Rétjeik zsombékos szénát teremnek, ebből egy szekeret a marhákkal nem bí­ró lakosok jó termés idején Pesten kb. 5 máriásért tudnak eladni; de mivel kevés a rétjük, mint a rubrikából kiderül, alig elég a széna nekik maguknak, s így rit­kán tudnak belőle eladni. Ezért kénytelenek kibérelni földesuraiktól Káposztás­megyer egynegyedét rétnek és legelőnek évi 12 forint 50 dénár bérleti díj fejében. Saját területükön lévő legelőik kb. 150 marha és 400 juh eltartására elegen­dők nyáron, télen semmire. A legelőkből más hasznuk nincs, minthogy saját marháik legelnek azokon. Erdőjük nincs, máshonnét, kb. 3 mérföldről kell fát hozatniuk, és minden 6 ökrös szekér fáért a szállítás árán kívül 3 máriást kell fizetniük. A földesuraktól folyamatosan évi 25 forint bérleti díjért bérlik Sikátor puszta felét saját területük elégtelensége miatt, a két nyomást egybe számítva e terület termőképessége 273 pozsonyi mérő. A másik puszta: Káposztásmegy er egynegyedét a nevezett bérleti díj fejében folyamatosan szokták kaszálni, 24 VA szekér széna a lekaszált széna mennyisége. Szőlőskertjük és malmuk nincs. Ha van eladnivalójuk, egy mérföldnyire Pestre és Budára vihetik. Halászó vizük nincs. Kereskedelmet nem folytatnak. A possessioban, mint a lakosok eskü alatt vallották, van egy kúria, romjai ma is láthatók. Nem tudják, milyen földek voltak számára kihasítva, de attól az időtől kezdve, mióta földesuruk megengedte, a nevezett kúriához tartozó földek használatát, évente a többi census mellett egy karmazsin bőrt kellett a földesúr­nak adniuk. A szemrevételezés elvégzése után megállapították, hogy a saját területen lévő vetőben lévő szántóföldek egy lakosra 9 pozsonyi mérő, a másik két vetőben 1065

Next

/
Oldalképek
Tartalom