Borosy András: Pest–Pilis–Solt vármegye 1728. évi regnicoláris összeírása I. - Pest Megye Múltjából 8. (Budapest, 1997)

Összeírt községek - 4. Bogdány (Dunabogdány)

Pilisi járás 4. Bogdány possessio Megjegyzések falu szántóföldjei két vetőbe vannak osztva, felváltva vetik be őket, egy-egy vető termése annyi, amennyit a rubrika mutat, úgy, hogy az egyikbe évenként őszi vagy tavaszi gabonát vetnek, a másikat parla­gon hagyják. A bennük található föld részben fekete, részben agyagos, ki van téve a Duna áradásának, gabonaragyának, ködnek és záporesőnek. Területe közepesen termékeny, közepes termés esetén egy pozsonyi mérő el­vetése után legfeljebb kettőt terem, ami saját szükségletükre is kevés, sohasem tudnak belőle eladni, sőt máshonnét kell vásárolniuk, ezért annak árát nem lehet megállapítani. A kender számára kiirtott föld gabonával való bevetése esetében kb. 6 mérőt képes teremni. Eddig még nem vetették el a kendert a föld keménysége és új volta (novitas) miatt. Szabályos (formalia) rétje nincs, a rovatokban szereplőket cserjések és erdők közt szokták kaszálni, s mivel az év esős volt, ezért a hegyeken s a fák alatt is nyernek néhány boglya szénát, melynek mennyiségét nem tudták megállapítani, mert ez igen ritkán fordul elő és nincs jelentősége: szénát annak csekély meny­nyisége miatt nem tudnak eladni, sőt saját szükségletükre sem elég. Nyári legelőjük az erdőkben és hegyeken elég van az allodiális szarvasmar­hák és lovak kényelmes ellátására, melyek száma kb. 100. Ezekből saját szük­ségleteik kielégítésén túl más hasznuk nincs. Pusztájuk (praedium) nincs. Szőlejük a hegy oldalában van, közepes termés idején egy kapás egy csöbör bort terem. Ennek egy részét otthon elfogyasztják, más részét 1 forint 25 déná­rért árulják, a rosszabb minőségűt 1 forintért. Elég erdejük van tűzifájuk biztosítására és a földesurak akaratából épületfára is. Két idevaló lakosnak, özvegy Fraj Jánosnénak és Nau Ferdinándnak van a Dunán malma, mely 40 mérő gabonát hoz be. Halászóvizeik nincsenek. Kereskedelmük nincs. Eladó áruikat szárazföldön másodfél (medium secundum) mérföldnyire, Szentendre mezővárosba szállítják. Szántóföldjeik sík fekvésűek, a többi hegyes, közepesen termékeny, úgyhogy ősszel háromszor, tavasszal leginkább kétszer kell négy ökörrel felszántani, s hogy valamit teremjen, meg kell trágyázni. A szemrevételezés során semmi olyat nem észleltek, amivel ki lehetne egé­szíteni a lakosok bevallását. Megjegyzendő az új jövevényekről: azok annyira szegények, hogy leginkább koldulással kénytelenek kenyerüket keresni. Ezért, és mert a possessio területe kicsi és nem képes ennyi embert eltartani, nem remélhető, hogy tartósan itt ma­radnak, mivel egyébként szabad költözési joguk van. 35

Next

/
Oldalképek
Tartalom