Káldy–Nagy Gyula: A budai szandzsák 1546–1590. évi összeírásai. Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok - Pest Megye Múltjából 6. (Budapest, 1985)

Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok

1562-ben nem írták össze. 1580-ban: „Zámor puszta, Sóskút falu közelében, ráják nélkül. A jö­vedelem 735 akcse." Haszonélvezője Karagöz bin Haszán tímár-birtokos. 1590-ben: „Zámor puszta, Sóskút falu közelében. A jövedelem 737 ak­cse." Haszonélvezőjére nincs adatunk. 659. ZOMOK puszta, a kecskeméti náhijéhez tartozik Az 1559. évi tímár-defterben találtuk rá az első adatot: „Zomok puszta, a kecskeméti náhijéhez tartozik. Jövedelme 892 akcse." Haszonélvezője Ferhád Valkovár tímár-birtokos. 1562-re nem találtunk adatot. 1580-ban és 1590-ben Monostor pusztával együtt írták össze (1. fen­tebb). 660. ZSÁNBOK falu, a pesti náhijéhez tartozik Népességi adatok Családfők száma Nőtlen fiaik száma Családfők nőtlen testvérei szama Egyéb nőtlenek száma összírtak száma Dzsizje­fizetők száma 1546-ban 49 16 12 7 84 25 1559-ben 33 13 1 — 47 25 1562-ben 29 6 5 — 40 29 1580-ban 33 12 1 1 47 32 1590-ben 26 S 1 2 37 25 Az 1546-ban összeírtak közül az 1559. évi defter adatai szerint meghalt 38 fő, mégpedig 25 családfő, 3 nőtlen fiú, 7 nőtlen testvér és 3 egyéb nőtlen, valamint megszökött 4 családfő, 1 nőtlen testvér és 4 egyéb nőtlen; ott maradt továbbra is 37 fő, mégpedig 20 családfő, 12 fiú, akik közül 4 idő­közben megnősült és 5 testvér, ezek közül 4 szintén családfő lett. Rajtuk kívül 1559-ben nyilvántartásba vettek még 5 összeírási sorba került nőt­len fiút, valamint 5 beköltözött családfőt. Az 1546-ban összeírtak 56%-a tehát meghalt, illetve megszökött, s mivel helyükre mindössze 5 sarjadék és 5 beköltöző került, 1559-ben 44%-kal kevesebbet tudtak nyilvántartásba venni, mint 13 évvel korábban; a családfők száma ezen belül 33%-kal lett kevesebb. A következő három év alatt, 1562-re a családfők száma 12%-kal, illető­leg a nyilvántartásba vetteké 15%-kal tovább csökkent. Az utána eltelt két évtized folyamán az összeírtak száma beköltözők révén is csak 17%­kal s ezen belül a családfők száma 14%-kai növekedett. 1590-re pedig a nyilvántartásba vettek száma 21 %-kal, illetve ezen belül a családfőké ismét 21 %-kal fogyatkozott meg. Az első összeíráshoz viszonyítva tehát megállapítható, hogy a 44 év lefolyása alatt az összeírtak száma végül 56%-kal, illetőleg ezen belül a családfők száma 47%-kal apadt. 711

Next

/
Oldalképek
Tartalom