Káldy–Nagy Gyula: A budai szandzsák 1546–1590. évi összeírásai. Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok - Pest Megye Múltjából 6. (Budapest, 1985)

Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok

91. BOGDÁN falu, a visegrádi náhijéhez tartozik Népességi adatok 1546-ban 1559-ben 1562-ben 1580-ban 1590-ben Családfők száma Nőtlen fiaik száma Családfők nőtlen testvérei száma 33 0 1 35 6 — 37 11 — 40 12 — 35 17 — Egyéb nőtlenek száma összeírtak száma Dzsizje­fizetők száma — 40 10 — 41 20 — 48 36 — 52 43(!) — 52 37 Az 1559. évi defter szerint az 1546-ban összeírtak közül meghalt 13, még­pedig 12 családfő és 1 nőtlen fiú; ott maradt 27, mégpedig 21 családfő, az időközben megnősült 4 fiú és 1 testvér, valamint 1 nőtlen fiú, rajtuk kívül 1559-ben nyilvántartásba vettek még 6 összeírási sorba került fiút, közülük kettőt már mint családfőt és 1 testvért, szintén mint családfőt, valamint 6 beköltözött családfőt (közülük kettő Visegrádból jött) és 1 nőt­len fiút. 1559-re tehát az összeírtak egyharmada meghalt, ennek ellenére részben a természetes szaporodás (8 új család) és részben a beköltözés (6 család) révén az összeírtak száma ugyanannyi lett, mint 1546-ban volt. Az ezután következő két évtized alatt az összeírtak száma fokozatosan, évenként 1,3%-kal növekedett egészen 1580-ig, majd a további tíz év során a családfők száma 12,5%-kal visszaesett, de a sarjadékok számával együtt az összeírtak száma elérte azért az 1580. évit, s így végül is az eltelt 46 év alatt a lakosság 30%-os gyarapodása állapítható meg. Foglalkozásra utaló adatok nincsenek. Gazdaságtörténeti adatok 1546-ban 1562-ben 1580-ban 1590-ben búzatized 160 kile 420 kile 400 kile 400 kile kevert tized 66 kile 100 kile 66 kile 66 kile zabtized 100 kile — — — musttized 1500 pint 5274 pint 2000 pint 400 pint gyümölcstized — 20 akcse 25 akcse 300 akcse babtized és lencsetized — 300 akcse 50 akcse 40 akcse szénatized — 30 akcse — — szalma ára — — 300 akcse — tűzifa és szénaadó — — 2350 akcse 1850 akcse malomkerekek száma — — 2 2 méhkasok száma 5 25 100 10 sertések száma — 140 100 150 vásárpénz — 100 akcse 150 akcse 125 akcse menyasszonyadó — együt­együtt: együtt: hordóadó — tesen : 100 akcse 300 akcse bírságpénz 60 akcse 350 akcse 300 akcse 370 akcse lál

Next

/
Oldalképek
Tartalom