Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez 1002–1437 - Pest Megye Múltjából 5. (Budapest, 1982)

Regeszták (Oklevélkivonatok) 1002-1437

népeinek földje határos Oberch-i Apollinar fiainak, Jakabnak és Ombus­nak földjével, ezután észak felé van két 'régi és egy uj határjel, majd újból kelet felé fordul s itt van két régi és egy uj határjel, majd lej­jebb kelet felé van két határjel, azután kissé továbbmenve van két ré­gi és egy uj határjel, majd kis távolságban egy réten van két régi és e gy U J határjel, majd nagy távolságban egy hegyoldalon van régi és uj határjel, végre ugyancsak sokára eljut a Cheu-ről jövő Kuest-nek ne­vezett úthoz, ahol Jakab és Ombus földjeinek határa végződik, azután visszatér az utón az első határjelhez. Eredetije DL 902., 18,sz r-i egyszerű másolat: Pest megy 88. Fejér V. 2, 159., Wenzel IX, 573., Budapest 136., Bártfai Szabó 76. 145. 1274. (dec. 25-30.) IV. László király jóváhagyja, hogy Sándor szebeni és dobokai ispán Ilsuazyg felerészét a vámmal azután Bagat, Megér, Kerepes és Zenholm Buda melletti falukat és a "Villa s. Jacobi-t" szabad rendelkezési joggal feleségének adta. Átirta a leleszi konvent 1418. szept. 5. Leleszi konv. Acta anni 1418. no. 24., DF 221077. Wenzel IV. 51., Krit. jegyzék 2566., Bártfai Szabó 81. 146. 1274. A váci káptalan előtt Kristóf mester és testvére Pé­ter, valamint Oloman fiai) István és Sándor a Petur nemzetségből a pesti esperességben levő Osslar birtokán Gemereu-i Miklós fia Ist­ván királyi ember közreműködésével megegyeztek: A határ dél felől kezdődik egy nagy hegyen, amelyen egy árok és három nagy és egy uj határjel van, majd az utón lejön a hegyről s itt van két határjel, majd Oslar falu végéhez ér, ahol két határjel van, azután egy mocsaras réthez jut, ahol határjel van, azon átmegy és az utón jobbról kelet felé egy hegyen van két határjel, majd on­nan lejövet az ut körül van határjel, majd az utón áthaladva kettős határjelekkel egy gyümölcsöskerthez s innen Apáti földjéhez jut s itt három határjel van, amelyek az apácák, a nemesek földjeinek s Apati-nak határjelei. m

Next

/
Oldalképek
Tartalom