Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez 1002–1437 - Pest Megye Múltjából 5. (Budapest, 1982)

Regeszták (Oklevélkivonatok) 1002-1437

tartoznak, ha pedig egyáltalában nem adnák meg, a birtokrészt elvesz­tik. Eredetije DL 106000. (Budai kápt.lt.) Fejér X. 4. 595., (795) Bártfai Szabó 510. 1212. 1407. febr. 26. Zsigmond király az óbudai apácák kérésére átirja és megerősiti a budai káptalan 1368. okt. 2-án kelt oklevelét (ld. 851. sz.) Chegled határjárásáról. Eredetije DL 9271., ZSO II. 5320., Bártfai Szabó 394. 1213. 1407. márc. 4. A nyitrai káptalan bizonyitja, hogy Zegh-i Ivánka fia Mihály özvegye Magdolna és leánya Hedvig (Ewr-i Tamás fia Péter fia Tamás felesége) Vízkereszt tizenötödik napjáig kötelezettsé­gük ellenére a pálosoknak, köztük Ferenc Noztre-i vicariusnak nem fizették meg tartozásukat. Eredetije DL 9292., ZSO II. 5344. 1214. 1407. márc. 12. A sági konvent előtt Pench-i Péter leánya Ágota, Nyéki László felesége elismeri, hogy Szécsényi Frank őt a • hozomány és leánynegyed tekintetében kielégitette. Tartalmilag átirta Báthori István országbiró 1435. okt. 4. DL 69454. (Kubnyi cs.lt .) ZSO II. 5360. i 1215. 1407. márc. 24. Buda. Ozorai Pipó temesi és sókamaraispan utasitja a fehérvári sókamarást, hogy a veszprémi püspöknek utaljon ki 1800 forint értékű sót - többek között - a Wissegrad várához csa­tolt Keze, Kalóz, Zenthe, Pomaz, Zentendre, Leanfalw, Tah, Warad, Bogdan és Kissen dézsmajövedelmének kárpótlásaként, minthogy ezt részben Gergely kápolnaispán részben Corbaviai Károly visegrádi várnagy jogtalanul szedte be. Eredetije DL 42912, (Múzeumi Törzsanyag.) Bártfai Szabó 511., ZSO II. 5397. 335

Next

/
Oldalképek
Tartalom