Vígh Károly: Vörös Pest vármegye - Pest Megye Múltjából 4. (Budapest, 1979)

II. PEST MEGYE A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN - 9. Harc az ellenforradalom ellen - A forradalmi törvényszékek

tésben részesült, részben pedig néhány napos elzárásra ítélték őket. A két fő­kolompos: dr. Weresmarthy Miklós és Bednárz János ugyan Budapesten került a Forradalmi Törvényszék elé, de még a Tanácsköztársaság alatt hazaengedték őket. 23 A. forradalmi törvényszékek A Tanácsköztársaság igazságszolgáltató szervei közül csak a katonai forra­dalmi törvényszékek és a rögtönítélő forradalmi törvényszékek hoztak szigorú ítéleteket a nyílt ellenforradalom ellen vívott harcok után. A Csepeli Forradalmi Törvényszék a ráckevei, a Kiskunhalasi Forradalmi Törvényszék a soltvadkerti, a III. tengerészzászlóalj Katonai Forradalmi Törvényszéke az akasztói, a szek­szárdi Forradalmi Törvényszékből alakult rögtönítélő bíróság a dunántúli ellen­forradalmárok felett ítélkezett. Kiskőrösön a Braun Mór-Lévai Oszkár-Gábor Károly összetételű rögtönítélő törvényszék szolgáltatott igazságot. Ahol nyílt harcokra nem kerül sor az ellenforradalmárok ellen, ott a forra­dalmi törvényszékekre általában a túlságosan enyhe ítélethozatal volt jellemző. A bíráskodás hibái közé tartozott a felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés túlságosan gyakori kiszabása. Ezt a politikai és gazdasági bűncselekmények esetén különösen hiba volt alkalmazni. A hibák okait keresve, elsősorban bizonyos fokú tapasztalatlanságra mutat­nak rá a kérdés szakemberei. „Minthogy a proletariátus fegyveres harc nélkül szerezte meg a hatalmat, eléggé elterjedt az a nézet, különösen a Tanácsköztár­saság első heteiben, hogy a burzsoázia nagy része átnevelhető, komolyabb restau­rációs kísérletekre nem szabad számítani." 24 Ha az ellenséges osztályok valamely tagja nem súlyos ügyben került a forra­dalmi törvényszék elé és ott a Tanácsköztársaság őszinte hívének vallotta magát és fogadkozott, hogy ilyet többé nem követ el, vagy ráadásul a Vörös Hadseregbe való belépési szándékát hangoztatta, könnyen hajlottak pénzbüntetés vagy fel­függesztett szabadságvesztés kiszabására. Igaz, a rossz élelmezési helyzet is közre­játszott a fenti könnyű ítéletekben. 25 A Kalocsai Forradalmi Törvényszéknél az ügyek többségét (5 i%-át) a szesz­tilalom megsértése képezte. Politikai bűncselekmények aránya csak 16%, gazda­sági ügyeké 5%. A legszigorúbban a közönséges bűneseteket büntették, politikai ügyek miatt kizárólag pénzbüntetést szabtak ki. A Váci Forradalmi Törvényszék mindössze két szabadságvesztést szabott ki politikai jellegű cselekmény miatt. A Váci Forradalmi Törvényszék is ugyanúgy és ugyanolyan gyakran alkalmazott pénzbüntetéseket fegyverrejtegetés, izgatás és szesztilalom megsértése miatt, mint a Kalocsai Forradalmi Törvényszék. De hasonló volt a büntetés-megoszlás a többi forradalmi törvényszékeknél. 26 A Váci Forradalmi Törvényszék foglalkozott az árdrágítás, árurejtegetés, 170

Next

/
Oldalképek
Tartalom