Káldy–Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása - Pest Megye Múltjából 3. (Budapest, 1977)

A visegrádi náhije, Budához tartozik

508. VÁRAD falu. 1 Sáfár Sebestyén nős, fia Petri nőtlen, Nagy János nős, Jakus Miklós nős, Jakus István nős, Nagy Benedek nős, Jakus Benedek nős, fia András nőtlen, Szanyi Szaniszló nős, Szanyi Ferenc nős, Kis Bálind nős, Kuruzsol Anbrus nős, Lenhárd Együd nős, Nagy Bertalan nős, Szani Máté nős, Feír Anbrus nős, Szél Bálind nős, Pacsal* István nős, Cse Máté nős, Bordi Mihál nős. 2 A nevetett falu lakosai pestisben mind meghaltak, egyetlen személy sem maradt? Most pusztaként jegyeztetett be. Tódfalva nevű [falu] rajainak vannak itt szőlői. Várad puszta, Tódfalva falu kötelében. Kaják nélkül. Bú%a tized 10 kile, 120 akcse, kevert tized 2 kile* must tized 1400pint, 2800 akcse, széna tized 1 szekér, 10 akcse. 1 Várad falu, Tahi mellett feküdt (ld. Galgóczy, im., III. 104—105.). Az 1559. évi timár-defter szerint jövedelme 2930 akcse, szultáni hász-bktok lett. 2 Ez a névsor az 1546. évi összeírás változtatás nélküli lemásolása. 3 Valójában nem halt meg mindenki, mert 1562-ben 5 családfőt ismét összeírtak; az elmenekült lakosok visszajöttek Váradra, sőt még másik 8 család is beköltözött a faluba. 4 „Kevert tized 2 kile", utólag áthúzták. 509. TAH puszta. 1 Tódfalva nevű falu rajainak szőlői vannak itt. [A jövedelem] 3091 akcse. Búza tized 5 kile, 60 akcse; kevert tized / 1 / 2 kile, 9 akcse; széna tized ß szekér, ßo akcse; must tized, íj szőlő, 936 pint, must tized a vácréviek 7 szőlője után 400 pint, must tized a me­gyerié k 4 szőlője után 160 pint. A must tized összesen 1496 pint. Tahi Ferenc és János és Bernát és István majorsága, Hüszejnnek, a budai mirmirán egyik csausának kezén. Mivel a nevezett majorság üres és elhagyott lévén, tapuba adása jogos. így Hüszejn csaus timár-birtokos a tapu-illetéket róla megfizette és a tized meg­adásának a feltételével az új szultáni defterben az ráíratott. Búza tized ß kile, kevert tized 2 kile, must tized 2j pint, széna tized 1 szekér. Bele számolva? 1 Tah puszta, ma Tahitótfalu község. Az 1559. évi timár-defter szerint szultáni hász-birtok lett. 2 Ezt a bejegyzést a fenti szöveg oldalához írták. Feltehetőleg azt jelenti, hogy a majorság tizedét beleszámították a Tah pusztáról járó tizedekbe. 510. BOLGÁR falu, a nevezetthez tartozik. 1 Fábián Dimitri nős, meghalt, testvére Éliás nőtlen, müszellem, Bolgár Lukács nős, fia András [áthúzva] Máté nőtlen, Bolgár Mihál nős, meghalt, fia Lőrinc nőtlen, nős, fia Gás­pár nőtlen, testvére Tomás nős, Bolgár János nős, testvére György nős, fia János nőtlen, testvére Gergel nős, meghalt, testvére János nőtlen, megismételt, Toronyi Márton nős, meghalt, testvére Márkus nős, fia István nőtlen, fia Radics nőtlen, Mózsel András nős, meghalt, Kun Dimitri nős, meghalt, Baldó Balázs nős, fia András nőtlen, Kalmár János nős, meg­halt, Kádár Lukács nős, fia Jakab nőtlen, Palkó Zsidmon nős, meghalt, Tód István nos, meghalt, Dénes Együd nős, meghalt, Födi Simon nős, küldönc Szentendri faluba, Tód Balázs nős. A dzsizje-adót fizetők száma r. A régi összeírtak száma 21, meghalt 11, jelen van 10, az újonnan összeírtak száma 6. A királ rétje a Váci-szigeten a nevezett Bolgár falu határában, ß darab. Mivel a nevezett rétek elhagyottak, tapuba adásuk szükséges. így Mahmud bég őméltóságának tapuba adatott és az új defterben i;jp. július 28-án a nevére íratott. Pető* Éliás és Vámos Máté szigete a Duna Kisszigetén a nevezett falu határában, 2 darab. 251

Next

/
Oldalképek
Tartalom