Borosy András - Kisfaludy Katalin - Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok II. 1661-1720 - Pest Megyei Levéltári Füzetek 29. (Budapest, 1999)

Regeszták

• Mackó Albert, kb, 90 éves, Túrán lakó, az Esterházy család jobbágya vallja: 1. Azon most Tótalmáson lakos Tóth Ferencnek az atyja, akit is Nádasdi Jánosnak hívtak, legény korában Túrára szakadozván elsőben szol­gálni kezdett, de azután megházasodván és gazdaságra adván magát, holtig ott lakott mint jobbágy, amint is vallja, hogy jobbágykodásának ideje sőt holtáig circiter 30 esztendőt, és Tóth Ferenc fia is ugyan Túrán született és ott való örökös jobbágy utolsó elmenését Túráról vallja circiter 10 esztendőnek lenni. 2. Vallja Vargha alias Turai Geczit is ugyan turai örökös jobbágy fiá­nak lenni, és maga is odavaló örökös jobbágy, szökött pedig el Turárúl már a kurucokkal interveniált békesség után. • Szabó János, kb. 60 éves, Boldogon lakó, az Esterházy család jobbágya vallja: 1. A fátens Zsámbokon lakván, tudja, hogy egy alkalmatossággal a zsámbokiak és a turaiak valamely darab föld iránt egymással villongásban voltak, kivévén mind a két részt a magok bizonyságait, lévén pedig mind a két falunak egy török ura abban az időben, aki is azon bizonyságok kivétele­kor jelen volt. Látván, hogy a turaiak azon bizonyságai Zsámbok felé men­nek, a zsámbokiaik pedig Tura felé, ilyen szóra fakadott, mind a ketten enyémek vagytok, nekem mindegy, akár egyik, akár másik ujjamat harapjam, mind a kettő fáj, azért póznát vett a török úr és azon darab földet kétfelé mérte, egyiknek is annyit, mint a másiknak hagyott a török úr, annak előtte a turaiak bírták és szántották, amely élést és szántást szemeivel látta. • Tanúvallomást tett még Szilágyi András, kb. 85 éves, Mackó Dániel, kb. 60 éves turai lakosok, az Esterházy család jobbágyai, Sziráky (Sziraky) Al­bert, kb. 65 éves, Valkay Tamás, kb. 70 éves valkói lakosok, az Esterházy család jobbágyai, akik az előző vallomásokkal egyezően vallottak, (latin— magyar) 1717. No. 3. 333. 1717. március 25-én Püspökvác (Vacz) városában Ujfalussy (Újfa­lusi) Mátyás és László kérelmére és Imre János alispán utasítására vizsgálatot tartottak Szunyogh (Szúnyogh) Imre tiszttartó elszámolásáról. A tanúknak feltett kérdések: 1. Tudja-e a tanú, hogy néhai Szunyogh Imre uram maga tiszttartóságá­ban levő esztendőkre, a kuruc feltámadásáig, úgymint 1703-ik esztendeig be­vette-e az adópénzt a fóti (Fot) és palotai lakosoktól és mennyit, szám szerint és quietálta-e róla a bírákat? 2. Tudja-e a tanú, hogy amely búza Palotán az ott való kőházban be volt töltve, hová lett, avagy említett Szunyogh Imre behordatta-e Pestre minde­nestől, avagy valamely részét, és ha behordatta, hová tette és mire fordította? A kihallgatott tanúk: • Nagy Bálint, kb. 65 éves palotai lakos, Ujfalussy Mátyás és László job­bágya vallja, hogy a kuruc feltámadásáig, mely volt Udvardi István bíróságá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom