Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok I. 1589-1660 - Pest Megyei Levéltári Füzetek 27. (Budapest, 1998)

Regeszták

völgi) megy vízszintesen. Bazag-völgytől az a határ megy fel a Közép-máira (Közép Mái), ahol három hányott határ van. Hová való határok ezek? « Ezen kívül, amely helyeken vitáznak Babát (Babott) és Gödöllő (Gödöl­le) határán és erdein, azon helyeket „kitől követték eleitől fogvást" és „kinek adtának tüle és hova valónak köl vallást tenni azokról"? A kihallgatott tanúk: 1. Ecsegi (?) János, Csorgál (Csorgat)) Jánosnak 70 éves jobbágya vallja: ahogyan Nagy Orbán mutatta a határokat, a szerint volt az hol gödöllői, vagy Nagy Orbán ispánjától való. A tanú a vitás földet nem vélte gödöllői földnek. 2. Kóródi (Korodj) János, Csorgál Jánosnak 40 éves Sződön lakó jobbá­gya úgy vall, mint az első tanú. A határokon alul Babát és Gödöllő földje van, felül nem mertek hálni Szada felől, mert féltek a fajsziaktól és szadaiak­tól. Nem mertek tűzifát éjjel sem vágni. Eszerint mutatták a határt, és Nagy Orbán mutatta. 3. Dangulics (?) György, Csorgál Jánosnak Sződön lakó 35 éves jobbá­gya azt vallja, amit az első tanú. 16 évig élte és „Nagy Orbántul" követte, hogy minden ellen oltalmazza. 4. Somogyi (SomogJ) János, Csorgál Jánosnak 45 éves Sződön lakó job­bágya vallja: ha a Szurdokon (Surdok) alul a babati és gödöllői földet „Nagy Orbántól követte", akkor senkitől bántása nem volt. Ő 20 évig hol a falutól, hol Nagy Orbántól követte. 5. Bozsóki (Bozoky) Márton, Csorgál Jánosnak 50 éves Sződön lakó job­bágya azt vallja, amit az első és második tanú. 6. Kutasi (Kutassi) Orbán, Csorgál Jánosnak 60 éves Sződön lakó jobbá­gya azt vallja, amit az első tanú. 25 évig hol a falutól, hol Nagy Orbántól kö­vette és semmi bántódása nem volt. 7. Ifjú (Iffiu) István, Csorgál Jánosnak 45 éves Sződön lakó jobbágya vallja: amit Nagy Orbán „el kordogot", mindaddig nem élte, hanem egy da­rabját tilalmasnak tartották, az árnyékosat a babati kettős határig. 8. Kántor (Kantor) György, Csorgál Jánosnak 55 éves Sződön lakó job­bágya vallja: 20 évig élte a Szurdokon alul, amint a Kettőshatár van, és Nagy Orbántól követte. 9. Tokodi (Tokod)) Mihály, Tarnóczy (Tarnóczy) Mátyás váci püspöknek 38 éves Veresegyházon (Veres egj haz) lakó jobbágya vallja: atyjától hallotta, s az meg is mutatta neki, hogy amint most Nagy Orbán a határokat mutatta, az úton alul gödöllői, felül szadai határ a Lázár útjáig (Lazar uttia). 10. Sárkó (Sarko) György, a váci püspöknek 50 éves veresegyházi jobbá­gya vallja: hallotta, ahol most a szadaiak a dinnyéket irtották, „az Babatrul az hangias [Hangyás út] útra az mind kimennek az völgyrül", van ott kettős ha­tár. Az egyik szadai, a másik veresegyházi Dinnyésföldek, addig szadai, azon alul babati. 11. Fóti (Fotj) Péter, a váci püspöknek Veresegyházán (Veres Egj haza) lakó 50 éves jobbágya vallja: atyja megmutatta neki a Köles-tető nevű határt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom