Pásztor Mihály: A fehérterror néhány jelensége. Pest megye 1919-1920 - Pest Megyei Levéltári Füzetek 8. (Budapest, 1985)

IV. A fehérterror harmadik szakasza. (1920. márciusától 1920. nyaráig.)

jeiket véresre verték. ... A tisztek még kijelentették, hogy estére külön "tiszti őrség" fog a fogházban megjelenni s "majd az fogja csak bajukat ellátni". .. Az ezennel bejelentett tényállást közöltem Írás­ban a kormánybiztossal és közöltem a fogházorvosi látlelet csatolása 93 mellett a katonai állomásparancsnokkal." A következő 18 letartóztatott emelt panaszt : Pálfy János, Müller Béla, Bede László, Virágh János, Sturm Miksa, F. Bede László, Tí­már Lajos, Fritz Kálmán, Mihályfí. György, Sternát István, Somos­kövi József, Hir Mihály, Bihács István, Zsák Ferdinánd, Tompa Mi­94 hály, Bozsó Imre, Ferencik Mihály és Koncsek Béla. Legtöbbükről a fogház orvosa látleletet állított ki, ami némi "betekintést" adott ar­ra : mit jelentett Szolnokon, 1919. november hő 23-án néhány Prőnay­tiszt "rövid, átfutó látogatása". "Fritz Kálmán : 33 éves letartóztatottnál ; a bal első szemhéj tájé­„95 ka, a bal orrszarny kissé piros. "Pálfy János : 38 éves letartóztatottnál ; mindkét arcfélen számos kö­lesnyi, -babnyi véraláfutás, a szegye csont alsó harmadában koronányi hámhiány, hasonló elváltozás a balfelkar alsó harmadán. Mindkét al­só szemhéj erősen duzzadt, kékes . . . színezetű. Az arcon több, a bal állkapcson egy ... 6 cm. hosszú helyen számos összefolyó hámhiány, az alsó ajak felső területén egy cm. hosszú izomzatig hatoló folyto­nossagi hiány. "Zsák Ferdinánd: 35 éves letartóztatottnál ; a jobb váll csúcsának tá­ja kissé duzzadt, érintésre, nyomásra nagyon érzékeny. A bal állka­pocs szeglet duzzadt, rajta forintnyi piros elszíneződés. Hasonló el­változás van a nyak baloldalán, fillérnyi hám hiánnyal. " "Bohács István : 35 éves, a felső ajak baloldalán 1/2 cm. hosszú izomzatig hatoló folytonossági hiány. A jobb vállcsonton és jobb fel-

Next

/
Oldalképek
Tartalom