Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1947-1948

1947. október 24., 1947/48. tanév második rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Rektori átiratok: - Elnöki bejelentések: - Rendkívüli tanári cím adományozása: - Tanszéki ügyek: - Magántanári ügyek: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 43. Az ülés berekesztése.

"" ■- 28 ­. i- ­I.réssé megosztható-e, illetőleg azok­nak egyes tárgyaiból egyenként való jelentkezés lehetséges-e ? addig ugyan­is esek a szigorlatok oszthatatlanok voltak és azokra csal: együttesen,vagyis azoknak minién tárgyára egyszerre kel­lett jelentkezni. A 6563/1947♦V.K.M* számú rendelet l6.§-a viszont a követ­kezőket rendeli : HA szigorlati dijak az egyes szigorlati tárgyamra negosztv^ tárgyanként is fizethetők." J./ Berekesztés*^ , .... XEIII. óin"k negállapitja, hogy a Ear a kitűzött tárgypontokat letárgyal-' ta, s azokban határozatokat hozott, s az ülést d.u. 2 óra 20 perckor berekeszti. I • Jegyezte : O *j őri jegyző. '0rAA/y1f A / Hitelesit^1 S2V dékán

Next

/
Oldalképek
Tartalom