Erzsébet Tudományegyetem Tanácsülési Jegyzőkönyvei, 1918-1919

1918-09-26 / 1918/19. tanév első rendes ülése

107/1918-19.T.sz. J JEGYZŐKÖNYV felvétetett a pozsonyi in. kir. tudományegyetem tanácsának 1918. évi szeptember hó 26-án tartott I rendes Üléséről. Jelen vannak: Elnök: Er. Polner Ödön az egyetem rektora, Dr. Kornis Gyula prorektor, Dr. Kováts Ferenc a jog- és államtudományi kar és­Dr. Hcdinka Antal a bölcsészet,- nyelv- és történettudományi kar dékánjai, Dr. Kérészy Zoltán a jog- és államtudományi kar és Dr. Fenyvessy Béla az orvostudományi kar prodékánjai, Dr. Nyakas János egyetemi tanácsjegyző. Igazoltan távol van: Dr. Pékár Mihály az orvostudományi kar dékánja. Elnöklő rektor a tanácsülést megnyitván, üdvözli a megjelent ta­nácstagokat és az egyetem kormányzá­sának nehéz munkájához kéri a támoga­tásukat. I I. 1., Elnök jelenti, hogy a múlt tanévi utolsó tanácsülés óta a val­lás és közoktatásügyi m. kir. Minisz­ter úrtól 1216-1224, 1237-1239 ex 1917-18. és 4, 42, 53, 57, 67, 36, i "

Next

/
Oldalképek
Tartalom