Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1945-1946

1945. október 10., 1945/46. tanévi második rendkívüli ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - Dr. Bozóky Géza ny. r. tanár nyugállományba helyezése. A Kereskedelmi és Váltójogi Tanszék helyettesítése. - Indítvány dr. Tóth József egyetemi magántanár egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. - Az ülés berekesztése.

Jegyzőkönyv készült az Erzsébet Tudományegyetem jog- és államtudományi karának 19^5* évi október hó 10.-én tartott II. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Óriás Nándor e.i. dékán elnöklete alatt: dr. Bozóky Géza, dr. Vinkler János, dr. Schaurek Rafael, dr. Molnár Kálmán, dr. Krisztics Sándor, dr. Abay Gyula ny.r. és dr. Losonczy István ny.rk. tanárok. Igazoltan távol: Dr. Irk Albert és dr. Holub József ny.r. tanárok. A jegyzőkönyvet dr. Losonczy István ny.rk. tanár vezeti. 1./ 86Á9^5~^6. D.sz. Elnöklő dékán jelenti, hogy a korhatárt elért dr. Bozóky Géza ny.r. tanárt a vallás- és közok­tatásügyi miniszter ur 31.083/19^5• V.ü.o. számú rendeletével október 1-i hatállyal nyugállományba helyezte. Ennek következtében szükségessé vált, hogy a kar a kereskedelmi és váltójogi tanszék helyettesitéséről az 19^5-46. tanév I. felének hátralevő idejére helyettesi megbízással gondoskodjék. Javasolja, hogy a kereskedelmi és váltójogi tanszék ellátásá­nak a mondott idő tartamára dr. Bozóky Géza ny.r. tanárt helyettes taná­ri minőségben megbízni méltóztassék. A Kar egyhangúlag Dékán előtérj esz- tése értelmében határoz. 2./ 78/l9^5~^6. D.sz. Dr. Molnár Kálmán és dr. Holub József ny.r. tanárok dr. Tóth József egyetemi magán­tanárnak egyetemi nyilvános rendkívüli tanári oiamel leendő kitüntető-

Next

/
Oldalképek
Tartalom