Képviselőházi napló, 1905 - mutató

A - B

1905 (1905. február 17. – 1906. február 19.) Alakulás (l. Ház alakulása) 1 ]. Alelnökök választása: 3 . – Bolgár Ferencz 3 . – Rakovszky István 3 . Alkotmányunk megvédelmezése tárgyában Heves és Somogy vm. kérvénye (l. Kérvények) 30 . Alkotmányválság, országgyülés feloszlatása végett királyi biztos kiküldése 42 . Apponyi Sándor gr. kineveztetése m. kir. főkamarásmesterré; miniszterelnök átirata 5 . Autonom magyar vámtarifa készítése; Kossuth Ferencz indtv. (Irom. 57 ) 27 , 28 , 31 –34. Hozzászóltak: Hieronymi Károly I. 362 . – Károlyi Sándor gr. I. 354 . – Kossuth Ferencz I. 300 , I. 352. – Laehne Hugó I. 378 . – Lázár Pál I. 358 . – Markos Gyula I. 360 . – Polónyi Géza I. 383 . – Rubinek Gyula I. 370 . – Szabó Kálmán I. 375 . – Teleki Arvéd gr. I. 409 . – Tisza István gr. I. 399 . Államháztartás eredménye 1898-tól 1902-ig 38 . Hozzászólt: Fejérváry Géza b. I. 461 . Állami számvevőszék jelentései (l. Államháztartás eredménye. – l. Költségvetési felhatalmazás nélkül utalványozott kiadások – és l Túlkiadások) 38 . Április 11-én ünnepi istentisztelet; miniszterelnök átirata 11 . Babó Mihály – gr. Tisza István-féle személyes ügy (Babó Mihály I. 168 , I. 169 . – gr. Tisza István I. 169, I. 170 .) 19 . Bartha Miklós – Mezőfi Vilmos-féle személyes ügy (Mezőfi Vilmos I. 425 .) 34 . Bánffy Dezső b. és társai mentelmi jogának megsértése a rendőrség által (l. Mentelmi esetek) 25 . Belügyminiszter, l. Tisza István gr. 1 –37. – Kristóffy József 38 –42. Beöthy Ákos halála 8 . Beruházási költségek engedélyezése és elszámolása az 1904: XIV. t.-cz. alapján az 1905. évben 38 . – Hozzászólt: Fejérváry Géza b. I. 461 . Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter lemondása. 38 . Beszéd elhalasztása másnapra 20 . – (Bozóky Árpád I. 209 . Beszéd közben szünet (Polónyi Géza I. 392 .) 33 . – (Hock János I. 418 .) 34 . Bihar Ferencz kineveztetése honvédelmi miniszterré 38 . Biráló bizottsági tagok eskütétele 6 , 7 , 9 , 16 , 22 , 24 . Biráló bizottságok (l. Bizottságok: Biráló) 6 . Biráló bizottságok választása és alakulása6 –9. Bizalmatlanság a Fejérváry kormány ellen 38 . Hozzászóltak: Kossuth Ferencz I. 466 . – Novacu Aurél I. 467 . – Tisza István gr. I. 467 . Bizottsági tagságról lemondás (Lányi Bertalan lemondása) 38 . – Szivák Imre lemondása) 29 Bizottságok: (A nevek mellett levő számok a megválasztás üléseinek számát jelentik.) Biráló bizottságok, I–IX. 6 . I. Apponyi Albert gr. 6 . – Babó Mihály 6 . – Boncza Miklós 6 . – Craus István 6 . – Rákosi Viktor 6. (Jegyzővé vál. 7 .) – Szalay László 6 . (Elnökké vál. 7 .) – Visontai Soma 6 .

Next

/
Oldalképek
Tartalom