AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1991-1993. Budapest (1997)

Juhász Gyula munkássága

Juhász Gyula munkássága 1.Könyvek Juhász Gyula - Ádám Magda - Kerekes Lajos: Magyarország és a második vi­lágháború. Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és tör­ténetéhez. (Bev. Zsigmond László.) [Kiad. a] (Magyar Tudományos Aka­démia Történettudományi Intézete.) Bp., 1959. Kossuth Kiadó. 550 1. 1. térk. Juhász Gyula - Ádám Magda - Kerekes Lajos: Magyarország és a második vi­lágháború. Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és tör­ténetéhez. (Bev. Zsigmond László.) [Kiad. a] (Magyar Tudományos Aka­démia Történettudományi Intézete.) 2. kiad. Bp., 1961. Kossuth Kiadó. 546 1, Juhász Gyula - Ádám Magda - Kerekes Lajos: Magyarország és a második vi­lágháború. Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és tör­ténetéhez. (Bev. Zsigmond László.) [Kiad. a] (Magyar Tudományos Aka­démia Történettudományi Intézete.) 3. kiad. Bp., 1966. Kossuth Kiadó. 512 1. Magyarország külpolitikája a 2. világháború kitörésének időszakában. 1939­1940. [Kiad. a] (Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intéze­te.) Bp., 1962. Akadémiai Kiadó. 904 1. (Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához. 1936-1945. 4.) Juhász Gyula - Ádám Magda - Kerekes Lajos: Vengrija i vtoraja mirovaja voj­na. Szekretnüe diplomaticseszkie dokumentü iz isztorii kanuna i perioda vojnü. (Ured. Zsigmond László.) Moszkva, 1962. I. L. 367 1. A Teleki-kormány külpolitikája. 1939-1941. [Kiad. a] (Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete.) Bp., 1964. Akadémiai Kiadó. 368 1. Juhász Gyula - Ádám Magda - Kerekes Lajos: Allianz Hitler-Horthy-Musso­lini. Dokumente zur ungarischen Aussenpolitik. (1933-1944). Einleitende Studien und Vorbereitung zum Druck von Gyula Juhász. (Übers.: Johann Till.) Bp., 1966. Akadémiai Kiadó. 409 1. 22

Next

/
Oldalképek
Tartalom