AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1973. Budapest (1976)

I. Az OSZK 1973-ban - Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár 1973. évi működése

7025 Könyvtáros I. Deutsch Béláné Koncz Béláné Mándy Gábor Nagy Péter Prágai Pálné Sövényházy Csilla 1973 7026 Könyvtáros II. Cavalloni Gyöngyi Bobok Györgyné Hölgyesi Györgyi Jordán Katalin Kausay Tiborné Kiss Zsuzsanna Kozákovics Endréné Melegh Antalné Mojtó Katalin 7422 Főelőadó II. Czinner Tiborné 7424 Előadó Dr. Pákh Tiborné 1973 7442 Adm. ügyv. alkalmazott I. Duffek Károlyné Kovács Árpádné Móor Istvánné 1. táblázat A könyvtár állománya Állomány 1 1972. dec. 31. 1973. évis gyarapodás 1973. évi fogyaték Állomány 1973. dec. 31. Könyv (kötet) 2 Időszaki kiadványok (évfolyam) Kézirat (db) Zenemű (db) Térkép (db) Kisnyomtat, (db) Szabvány Szabadalmi leírás Kép, metszet Mikrofilm neg. (címl. egység) Mikrofilm poz. (címl. egység) Dokumentációs neg. és diafilm Hanglemez, hangszalag Egyéb 1 692 913 180 022 429 458 90 630 171 867 1 955 556 43 385 6 968 213 868 50 253 39 548 11426 4 917 17 930 37 129 5 565 12 061 3 061 467 57 980 2 546 687 3 907 2 135 4 1395 134 305 4 010 20 699 1 726 032 185 587 441 519 93 691 172 334 1 992 837 45 931 7 655 217 775 52 388 39 687 11560 5 222 17 930 Összesen 741 126 116 24 709 5 010 148 1 Az itt megadott adatok eltérnek a legutóbbi évkönyben közölt adatoktól. Ennek oka az, hogy a könyv­tárban eddig vezetett statisztikai kimutatásokat az 1965—70 között lefolytatott általános állomány­revízió végeredményéhez kellett utólagosan igazítanunk. 2 Könyvtárunk „nagyállományaként" ismert könyvraktárában, így az állományi adatokban is, a köny­vek, brosúrák, jegyzetek, különlenyomatok egy egységben vannak és könyvek címen szerepelnek. 3 A gyarapodás adataiban sem a műemlékkönyvtárak, sem a Könyvtártudományi és Módszertani Köz­pont szakkönyvtárának adatai nem szerepelnek. 4 1 835 718 mikrofilmkocka. 5 1 218 099 mikrofilmkocka. :Í.5

Next

/
Oldalképek
Tartalom