Czére Andrea szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei (Budapest, 2008)

Megjegyzések egy későkori egyiptomi halotti szoborhoz

(1) „Ragyogjon az Ozirisszá lett »nagy harcos - a győzelem ura« Dzsedher, (2) a megboldogult T[anet]khábász A szülötte! (3) 0 így szól: 5 »0h, ezen usébtik! (4) Ha számba vétetik ez (sic)ó az Ozirisszá lett Dzsedher, (5) azért, hogy elvégezzen minden munkát, amely elvégzendő a túlvilágon, nos akkor... «" Befejezetlensége ellenére, a felirat több szempontból is figyelemre méltó részletekkel szolgál. GRAFIKAI MEGOLDÁSOK 1. A tulajdonos nevének írásmódja (1. és 4. sor). A Dzsedher nevet a Későkorban gyakran az ülő pávián (dd) alakjával és az „arc" (hr) hieroglifával jelölik. Ebben az esetben e két jel kombinációját alkalmazták: az „arc" hieroglifát a pávián mancsai közé helyezték (6. kép). Ez a megoldás szokatlan és eltér az ismert előfordulásoktól. 2. Az usébti (wsbty) szó írásmódja (3. sor). A szó jelölése az ülő pávián alakjával atipikus és rendkívül ritkán dokumentálható. 8 Ez a hieroglif jel szerepel annak a votív tárgynak (klep­szüdra?) az ábrázolásain, amelyet az Újbirodalom óta ismerünk, s amelyet különböző istennők (Mut, Szekhmet, Mnonit) számára ajánlanak fel a templomok jeleneteiben (7. kép). A tárgy neve: sebet (sbt).' } Talán a szó w-praefixumos alakja (wsbt) sugallhatta azt a grafikai megoldást, melynek eredményeként a pávián hieroglifát alkalmazták az usébti szobor (wsbty) jelölésére. 10 A SZOBOR TULAJDONOSÁNAK TEVÉKENYSÉGE A budapesti halotti szobor származási helyéről nem rendelkezünk információkkal. A hátpillérre tintával felírt megjegyzés" segítségével azonban bizonyos következtetésekre juthatunk tulajdo­nosának életére, tevékenységére vonatkozóan. A megjegyzés szerint a szobrocskát 1906. de­cember 26-án vásárolták a kairói Egyiptomi Múzeumban. A kairói leltárkönyvben ugyanebből az évből hat, Dzsedher nevet tartalmazó usébtire vonatkozó feljegyzés található. Valamennyi példányon a „nagy harcos - a győzelem ura" címeket viseli. Lelőhelyként Mendész városa szerepel. 12 Ez a város, amely a XXVI. dinasztia idején indul ismét virágzásnak, a XXLX. dinasztia alapítójának, Nepheritésznek szülőhelye volt és jelentős szerepet játszott a XXIX-XXX. dinasztia történetében. 13 Az úgynevezett Petubasztisz-ciklus egyik történetében említés történik egy Dzsedher nevű hadvezérről, aki „a mendészi nomosz csapatainak parancsnoka" volt. 14 Ha ez utóbbi azono­sítható a budapesti szobor tulajdonosával, feltételezhető, hogy Dzsedher korának jelentős személyiségei közé tartozott, és tevékenysége Mendész városához is szorosan kapcsolódott. Az általa viselt cím - „nagy harcos - a győzelem ura" - azonban nem katonai tevékenységre

Next

/
Oldalképek
Tartalom