Csornay Boldizsár - Dobos Zsuzsa - Varga Ágota - Zakariás János szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 97. (Budapest, 2002)

Három egyiptomi emlék a késői korból

HÁROM EGYIPTOMI EMLÉK A KÉSŐI KORBÓL I. PADIAMONEMOPE KÉT HALOTTI SZOBRÁNAK (USÉBTl) TÖREDÉKE A nevével jelzett jelentős emlékanyag sem nyújt elegendő információt a tudomány számára a XXV. dinasztia végén és a XXVI. dinasztia első éveiben élt Padiamonemope személyiségének és tevékenységének pontos megismeréséhez.' Leggyakrabban előforduló címe („fő olvasópap") szerény szerepre utal, ami azonban nehezen egyeztethető össze monumentális sírépítményével, 2 amely annak a felvonulási útvonalnak a mentén található, melyen a thébai Amon bárkában elhelyezett szobrát vitték Hatsepszut Deir el-Bahari-i templomához a „Völgy Szép Ünnepe" alkalmával. Az előkerült emlékanyag a sírmellékletek hajdani gazdagságára utal: 3 magas művészi kvalitású szobrok, áldozati táblák és a többi tárgy, közöttük a kőből (szteatit, szerpentinit, gránit), „egyiptomi fajanszból" valamint agyagból készült halotti szobrok. 4 A világ különböző múzeumaiban és magángyűjteményeiben őrzött nagy számú usébti 5 többsége törött állapotban került elő. 6 A két hátpillér nélküli budapesti példány szerpentinitből készült. Az első (1-4.kép) ' L. Bianchi, R.S., Petamcnophis, in Lexikon der Ägyptologie IV, Wiesbaden 1982, 991—992. 2 Eigner, D., Die monumentalen Grabbauten der Spätzeit in der thebanischen Nekropole, Wien 1984, 46-48, 22-25. t., 14-16. rajz (TT 33). 3 PMl/l, Oxford I960 2 , 50-56; Loukianoff, G., ASAE 37 (1937) 219-232, 1-V. t. 4 L. Málék, J.,JEA 63 (1977) 137-141 és XXV. t. Mintegy száz példány ismert. Főbb irodalom: Loukianoff, i.h. (3.j.) 230—232, V. t.; Aubert, J.-F. — Aubert, L., Statuettes égyptiennes, chaouabtis, ouchebtis, Paris 1974, 201—202; Schlögl, H. — Sguaitamatti, M., Arbeiter der Jenseits..., (ZAH 2), Zürich 1977, 19, 6a-c k., 20, 22 és 36, 54.j.; Málék, i.h. (4.j.); Chappaz, J-L., Les figurines funéraires ég. du Musée d'Art et d'Histoire et de quelques collections privées (AH 10), Genève 1984, 93-94; Cihó, M., GM 73 (1984) 77-79 és 82-83, 1-4. k.; Bothmer, B. Y, m Antiquities from the Collection of Christos G. Bastis, New York 1987, 43—44, 14.sz; Kákosy, L., Dzsehutimesz sírja Thébában, Budapest 1989,40, [35]; Chappaz, J.-L., BSEG 14(1990) 99; BSEG 15 (1991) 123; BSEG 16 (1992) 91 ; Poole, F., in La Collezione Eg. del Museo Arch. Nazionale di Napoli, Napoli 1989, 79—81 ; Schlögl, H. A. — Schlögl, Chr. M., Uschebtis. Arbeiter in äg. Totenreich, Wiesbaden 1993, 36-37; Welc, F., GM 145 (1995) 95-99; Grenier, J-CL, Les statuettes funéraires du Museo Gregoriano Egizio, Città del Vaticano 1996, 59—60, 89. sz; Berlev, O. — Hodjash, S., Cat. of the Monuments of Ancient Egypt from the Museums of the Russian Federation... (OBO Ser. Arch. 17), Freiburg - Göttingen 1998, 100, 123.sz; Lacovara, P.-Trope, B.T., The Realm of Osiris: Mummies, Coffins, and Ancient Eg. Funerary Art in the Michael C. Carlos Museum, Atlanta 2001, 30,25.sz; The Way to Immortality, Monuments of Ancient Eg. from the Coll. of the Pushkin State Mus. of Fine Arts (szerk. Hodjash, S.), Moscow 2002, 129-130, 385, 386.sz. stb. 6 Egyes vélemények szerint a töréseket szándékosan idézték elő (mágia), mások ezeket a sorozatos sírrablások következményeinek tartják. L. Aubert—Aubert, Lm. (5.j.) 202; Málék, i.h. (4.j.) 138; Bothmer, i.h. (5.j.) 44 stb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom