Tátrai Vilmos szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 95. (Budapest, 2001)

Az Antik Gyűjtemény három császárkori szobráról

AZ ANTIK GYŰJTEMÉNY HÁROM CSÁSZÁRKORI SZOBRÁRÓL A. EGY KISMÉRETŰ PORTRÉ A KORAI CSÁSZÁRKORBÓL Az alább bemutatandó darab 1998-ban került a Gyűjteménybe. 1 A zöld, üvegszerü anyagból 2 készített fej (30-33. kép) nagyon töredékes. Jelenlegi magassága 4,72 cm ­eredetileg tehát az állcsúcs és a koponyatető közti távolság valamivel több, mint 5 cm lehetett. A nyak és az áll hiányzik, a szájrészt egy ék alakú, befelé húzódó sérülés roncsolta szét. A bal arcfél és a fúl letörött, de egy korábbi restaurálás során visszara­gasztották (a ragasztó elsimított sávja jól látható a fülnél). A két fül felülete erősen lekopott. Az orr nagy része hiányzik, bár körvonala világosan kirajzolódik és az orr­nyereg is megőrződött az alul enyhén kidomborodó homlok alatt. A portré felülete szintén rossz állapotban maradt meg. Az arcfelület és a haj erősen lekopott. A jobb szemen bevágás, amelyből hosszú repedés húzódik hátra a halántékon át. Jobboldalt há­tul, a nyakon egy további, a törésfelülettel nagyjából párhuzamosan húzódó repedés. A súlyos sérülések ellenére jól meghatározhatók az ideális arcvonásokkal mintá­zott portré jellegzetességei; nyilvánvalóan kapcsolódnak Augustus császár képmásá­hoz. 3 Ezt főleg a bal szem zónája, a finoman jelölt járomcsont és az egyenletes ívű szemöldök mutatja. A felső szemhéj éles vonala, a finom belső plasztikával mintázott orca ép részei tanúsítják a darab eredetileg magas művészi színvonalát. A cikk az Antik szoborgyüjtemény szakkatalógusának egyik előmunkálata. A magyar - német tudományos együttműködés keretében és az OTKA támogatásával (T 32434) tervezett monográfiát a szerző és Nagy A.M. készíti. A fényképfelvételek 1992-ben a Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) segítségével készültek. Köszönöm mindkét intézmény szíves segítségét. Rövidítésjegyzék Böschung 1993, D. Böschung, Die Bildnisse des Augustus (Das römische Herrscherbild I 2), Berlin Dahmen 2001, K. Dahmen, Untersuchungen zu Form und Funktion kleinformatiger Porträts der römischen Kaiserzeit, Münster Klementa 1993, S. Klementa, Gelagerte Flußgötter der Späthellenismus und der römischen Kaiserzeit, Köln Megow 1987, W.-R. Megow, Kameen von Augustus bis Alexander Severus (AmuGS XI), Berlin 1 Ltsz. 98.3. A. Pók Gy. (Budapest) gyűjteményéből. A fényképeket a Szerző készítette (neg. Szépművészeti Múzeum, A. 30851-30854). 2 A budapesti darab - anyaga és készítésének technikája alapján - esetleg rokonságban van a valamivel kisebb, kitűnő állapotban megmaradt kölni példánnyal: Glas der Caesarén (kat., Köln - London - Corning) Mailand 1988,21-22, 1 .sz. (anyagvizsgálati eredményekkel); ld. még alább, 5.a jegyzet. A portré anyagának természettudományos vizsgálatára ld. Tóth M. et al., BMusHongr 96, 2002 (előkészületben). 3 Augustus portréiról legutóbb ld. D. Böschung összegzését: Böschung 1993.

Next

/
Oldalképek
Tartalom