Tátrai Vilmos szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 95. (Budapest, 2001)

Egyiptomi sztélé az Első Átmeneti Korból

ket szabadon hagyó paróka fedi, melynek fürtjeit sematikus, függőleges sávok jelzik. 7 Az elhunyt előtt áll „szeretett fia", apjánál kisebb alakban megmintázva. Öltözete és nyakéke apjáéval azonos. Kezében ökörcombot tart. 8 E gesztus ellenére a sztélé az ún. „áldozati jelenet nélküli" csoporthoz tartozik, melynek ábrázolásait az óbirodalmi masztabák álajtóinak egyes jelenetei inspirálták. 9 Művészi kvalitását tekintve azon­ban messze elmarad a másolt modellek színvonalától. A kimélyített alakok merevek, a mozdulatok szögletesek, az elnagyolt részletek különösen szembetünőek a feleség ar­cának, fülének és parókájának ábrázolásánál, ami az ún. „provinciális" művészet sajá­tossága. 10 Ez az elnagyolt, durva megmunkálás a jellemző a jelenetet kísérő feliratra is. Az elhunyt fölött: Sps nsw mty nil Hm íb „a király nemese, 11 a phülé irányító 12 Hemib" A nőalak fölött: hm(t)-ntr Hwt-hr Rpí „Hathor papnője, 14 Repi 15 ". A fiú fölött: zl.fmry.f hry-hbt smsw tp (sic) dbi.t Wní ]b A szövegnek csupán első része illetve a fiú neve értelmezhető világosan: „szeretett fia ... Uni". A hieroglifák elrendezése, valamint a tp szó jelenléte miatt a második rész 6 Vandier, Manuel... III, 111 ; Staehelin, Lm. (2. j.), 167, XI. t., 17. k.; Vogelsang-Eastwood, Lm. ( 2. j.), 112-115 és 7:18. k. stb. 7 Hasonló parókatípusra ld. Ziegler, Chr., Catalogue des stèles, peintures et reliefs ég. de l'Ancien Empire et de la Première Période Intermédiaire (Musée du Louvre, Département des antiquités ég.), Paris 1990, 205, 34. sz. (VI.. din.); Valloggia, M., Abscisse et ordonnée d'une datation: le cas excentrique d'une stèle de Balat, in Grimai, N. (éd.), Les critères de datation à l'Ancien Empire (IFAO BdE 120), Le Caire 1998, 391-392, 6. k. (VI.. din.); Borchardt, L., Denkmäler des Alten Reiches II (CGC), Le Caire 1964, 75, 80. t., 1597. sz.; Kaiser, H., Die äg. Altertümer im Roemer-Pelizaeus Museum in Hildesheim, Hildesheim 1973, 53,4590. sz., 33.k., stb. 8 A jelenettípusra ld. Vandier, Manuel... 11,448; Id. Manuel... IV, 108, 30,11. k.; Fischer, H. G.JARCE 1 (1962) 17 és 79. j., stb. 9 Vandier, Manuel... II, 462-^166; Fischer, H. G., Dendera in the Third Millennium, Locust Valley, New York 1968, 59-65; Id., JARCE 1 (1962) 8 és 15. j., stb. 10 Vandier, Manuel... II, 448^149; Ziegler, i. m. (7. j.) 20; Smith, i. m (5. j.), 217-234, stb. 11 Vö. Jones, D., An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom II (BAR Int. Series 866), Oxford 2000, 998, 3648. sz. 12 Jones, i. m. (11. j.) I, 452, 1694. sz. A budapesti darab esetében úgy tűnik, hogy ez a tisztség nincs kapcsolatban az ún. Piramisvárossal (Pyramidenstadt), vö. Otto, E., Orientalia . NS. 17 (1948) 86 és 314. A „király nemese" cimmel való kapcsolatára ld. El-Khouli., A. - Kanawati, N., Quseir El-Amarna, Syd­ney 1989, 35; Firth, Cecil M.. - Gunn, B., Tety Pyramide Cemeteries, Le Caire 1926, 1. 39, 101, 212 és II. 77. t. (= PM III 2 , 546); Borchardt, L., i.m. (7. j.), 66, 17. t., 1404. sz.; Blackman, A. M., The Rock Tombs of Meir IV, London 1924, XVI. t. , stb. 13 A név nem szerepel Ranke, H., Die ägyptischen Personennamen I, Glückstadt 1935, c. müvében. 14 Jones, i. m. (HJ.). 540-541, 2012. sz. 15 Nem szerepel Ranke monográfiájában (13. j.) 16 Vö. Ranke, /. m. (13. j.), 79,9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom