Tátrai Vilmos szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 95. (Budapest, 2001)

Egyiptomi sztélé az Első Átmeneti Korból

EGYIPTOMI SZTÉLÉ AZ ELSŐ ÁTMENETI KORBÓL A négyszög alakú, mészkőből készült sztélé (1-2. kép) 1978-ban került a Szépmű­vészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményébe. 1 Az egyenetlenül megmunkált, díszített felület kopott, törések és karcolások nyomait viseli. A bal oldalt ért törések miatt a felirat egyes jelei már nem láthatóak. Arelief dans le creux technikával készült díszítés két részre tagolódik: a felső részre a kettős áldozati formula szövegét tartalmazó felira­tot vésték, a sorokat elválasztó vonalak nélkül. Az alsó részen látható jelenet három személyt ábrázol (3. kép). Középen az elhunyt rövid, berakásokkal díszített, három­szög alakú előtéttel ellátott szoknyát visel, melyet öv szorít a derekához. 2 Fejét vállig érő, vízszintes fürtökben elrendezett, a füleket szabadon hagyó paróka fedi. 3 Nyakát három sorba rendezett nyaklánc díszíti. Jobb felé kilépve, bal kezével hosszú botra támaszkodik. Jobbjában az aba jelvényt tartja, melynek nyelét, rendhagyó módon, a szoknya eltakarja. Ez az ábrázolási mód, az óbirodalmi hagyományok szerint, a balra kilépő alakokra jellemző. 4 Az elhunyt mögött álló feleség alakját alacsonyabbnak ábrázolta a művész. Bal karjával gyengéden átöleli férje vállát, jobb karját, kifordított tenyérrel, teste mellett függőlegesen tartja. 5 Hosszú, testhez simuló ruháját sávos díszítésű pántok tartják, melyek a keblek fölött V alakban végződnek. 6 Nyakéket visel, fejét vállig érő, a füle­1 Ltsz.: 78.3-E. Méretek: M.: 57 cm; Sz.: 27 cm; Vastagság.: 5 cm. A férfialakok testén alig észlelhető barnás festésnyomok láthatók. 2 Cf. Vandier, J., Manuel d'archéologie égyptienne III, Paris 1958, 110; Staehelin, E., Untersuchungen zur äg. Tracht im Alten Reich (MAS 8), Berlin 1966, 9-10, II. t. (2. k.) és XXI. t. (11-12. k.); Vogelsang­Eastwood, G., Pharaonic Egyptian Clothing (Studies in Textile and Costume History, vol. 2), Leiden ­New York - Köln 1993, 41^16; Bochi, Patricia A., CdE 142 (1996) 225-229, stb. 3 Vö. Cherpion, N., Mastabas et hypogées d'Ancien Empire. Le problème de la datation, Bruxelles 1989,57-58,46. k. 4 Vandier, Manuel... IV, Paris 1964, 59-60, 18,8, 18,9 és 18,12. k.; Fischer, H. G.,JARCE 1 (1962) 16 és 68. j. stb. 5 Vandier, Manuel... II, Paris 1954, 416 és 458 (c); Id., Manuel... IV, 67, 20,79. k.; Smith, William S., A History of Eg. Sculpture and Painting in the Old Kingdom, New York 1978, 297-298 és 149. k., stb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom