Tátrai Vilmos szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 92-93.(Budapest, 2000)

A Szépművészeti Múzeum 1999-ben

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM 1999-BEN Az időszaki kiállítási program átlagos szintet jóval meghaladó gazdagsága és a 2000., jubileumi év kiállításaira való felkészülés jegyében telt a Múzeum elmúlt éve. Kiállításaink a hozzájuk kapcsolódó közönségszolgálati munkának is köszönhetően 205.707 hazai és külföldi látogatót vonzottak. Többségük a Múzeum saját anyagára ­esetenként évtizedek óta nem látható, „rejtett tartalékaira" - és tudományos, szellemi kapacitására támaszkodott. Kisebb részben befogadó múzeumként alapfeladatunk­nak ebben is megfelelve külső kiállításokat, osztrák, portugál, olasz, német és román tulajdonból kölcsönzött műalkotásokat mutattunk be. Bizonyos, hogy az év legemlékezetesebb intézménytörténeti eseménye volt Giorgio Vasari „A kánai menyegző" című festményének visszatérése a Múzeumba (79. kép). Az Esterházy-gyüjteményből származó, kis méretű olajfestmény, amely a II. világhá­ború vége óta lappangott, majd 1964-ben a kanadai Montreal képzőművészeti múzeu­mában tűnt fel, a Szépművészeti Múzeum legsúlyosabb háborús mütárgyvesztesége volt. A miniszterelnök vezette magyar kormányküldöttség tárgyalásai során került sor a régóta kívánt és kitartó szakmai és diplomáciai munkával előkészített államközi vissza­szolgáltatásra, miután a kanadai kormány a festményt az azt birtokló alapítványtól kiváltotta. A magyar nemzeti műkincsvagyon visszatért darabját egy időre kiemelt helyen, a Múzeum előcsarnokában állítottuk ki, lehetővé téve mindenki számára a díj­talan megtekintést. A sikerélmény mérsékeltebb foka jellemezte a frankfurti könyvvásárra kölcsön­adott régi képtári és grafikai kiállításunk előkészítését és megvalósítását. A szakmai és személyes problémák tömegével terhelt program a munkatársakat és az intézmény ve­zetését komoly próbatétel elé állította. A Múzeum épületének folyamatos rekonstrukciója a keleti épülettömbben folyta­tódott. Az átadás küszöbéig jutott el a Barokk csarnok felújítása. A hivatalos átvételre 2000 januárjában kerül sor, amit a következő tavaszi fesztiválra megnyitandó barokk festészeti kiállítás rendezése követ majd. Ezzel párhuzamosan folytatódott a szomszé­dos Dór csarnok helyreállítása, az eredeti épületdekoráció maradványainak feltárása és restaurálása. Ugyanebben az épületrészben, a földszinti és félemeleti termekben részben elkészült, részben befejezéséhez közeledik az Antik Osztály, a Régi Képtár és a Grafikai Gyűjtemény munkaszobáinak, a grafikai restaurátormühelynek és az antik művészeti szakkönyvtár helyiségének kialakítása. A könyvtár javuló gyarapodási adatai összefüggnek a Szépművészeti Múzeum tudományos kutatást támogató programjának alakulásával, valamint azzal a szerepé­vel, amelyet régóta betölt a magyarországi művészettörténész- és régészképzésben. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom