Tátrai Vilmos szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 92-93.(Budapest, 2000)

„Les Adieux". A Siracusa-festő oszlopkratérja

„LES ADIEUX" A SIRACUSA-FESTŐ OSZLOPKRATÉRJA Nessuna religione accetta una crisi per definitiva (A. Brelich, Paides e parthenoi, 1969, 365) Egy athéni vörösalakos oszlopkratér (5-7. kép), amely fél évszázada került a mú­zeumba, nem díszítésének különleges kvalitása, nem is a mesterkéz meghatározatlan­sága miatt érdemel részletes tárgyalást, hanem mert ennek során olyan kérdéseket le­het érinteni, amelyek az utóbbi évtizedekben nagyobb figyelmet keltettek, mint az­előtt. A váza díszítése, amint ezt Beazley felismerte, 1 a Siracusa-festő müve. Ltsz. : 50.611 ; magassága 44,1, száj szélessége a fülek oszlopait fedő lapokkal 43,8, talpátmérője 19,6 cm. Lényegében teljes, csak a B. oldalon van egy hosszú repedés, amely a képmező bal alsó sarkán is átmegy és durva átfestés fedi, a szájperemen pedig kisebb, részben ki­egészített csorbulások. A széles szájperemet fölül feketealakos technikával festett ornamentika díszíti: le­felé néző lótuszbimbók lánca, amelyeket fölül kettesével, alul olykor hármasával íves inda köt össze, köztük a bimbók fölött pont-sorral. A fülek kissé kifelé dőlő két-két kerek rúdját befedő négyzetes lapon fölül ugyancsak feketealakos kivitelű, a bimbó­sortól kettős vonallal elhatárolt, lant alakú indába foglalt palmetta van, két oldalán két­két borostyánlevéllel. A lehajló szélű szájperem ívelt oldalát kívül fedő, alul-fölül víz­szintes vonallal keretezett borostyánág szintén fekete, ahogy a két képmezőt fölül le­záró nyelvminta sor, a két jelenetet két oldalt határoló függőleges borostyánág és az edénytest alján a sugársor is. Vörösalakos kivitelű az A. oldalon a nyakat díszítő, kör­ívbe zárt öt álló palmetta, a belőlük jobb oldalt felnövő, jobbfele néző, spirálisban végződő indával, köztük egy-egy levéllel; sorukat bal szélen balfelé forduló spirális­inda, a jobb oldalon alul fekvő spirális-inda, fölül ívelt száron csüngő lótuszvirág zárja le, tövében kis levéllel. A B. oldalon a nyak díszítetlen; fekete festés fedi, mint a nyak belső részét, a fülek rúdjait és a fedőlap oldalait, az edénytestet a képek kivételével és a külső oldalán a lábat is, amelynek két lépcsője közül a fölső szögletes profilú, az alsó szélesebb és torus-alakú. Festetlen az edénytest belseje, ezenkívül csak a kiugró szájperem és a fülek fedőlapjainak alsó része, egy-egy sáv a két kép alatt, továbbá a talp belső oldala és kívül a legalján egy vékony sáv. Az A. oldal képének főszereplője nyilvánvalóan a hoplita fegyverzetben ábrázolt férfialak. Un. attikai típusú sisakot visel, forgóval, sakkmintával díszített tartóval, fel­1 Beazley, ARV 2 , 1657.

Next

/
Oldalképek
Tartalom