Tátrai Vilmos szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 83. (Budapest, 1995)

Fa halotti szobrok a budapesti Egyiptomi Gyűjteményben

FA HALOTTI SZOBROK A BUDAPESTI EGYIPTOMI GYŰJTEMÉNYBEN A Gyűjtemény fa halotti szobrai között van öt olyan példány, mely publikálatlan, és együttes közlésük közelebb vihet egy szobortípus alakulásában az egyes állomások meghatározásához. Az egyes darabok egymástól függetlenül is figyelmet érdemelnek, ám együttes bemutatásuk új adalékokkal szolgálhat a múmia alakú halotti szobrok és a Ptah-Szokarisz-Ozirisz szobrok kronológiai és stiláris problémáinak megítéléséhez. Példányaink származási helyéről semmit sem tudunk, mindegyik darab lelőhely nélkül, ajándékként vagy vásárlás útján került a gyűjteménybe.' 1. Múmia alakú álló szobor ( 1 -2.kép). 2 A fejtetőn mélyedést képeztek ki, melyről a - vélhetően - su/y-korona letört, ma már hiányzik. Fejét plasztikusan kialakított, három­osztatú paróka övezi, melynek elülső szárnyai rövidebbek, mint a hátára boruló rész. Az utóbbiból választó vonal nélkül indul a háttámla, mely a szobor sarkáig húzódik, miközben kiemelkedő szegélye fokozatosan beolvad a szobor testébe. Az arc ovális, tágranyílt, nagy szemeit fehér festés emeli ki, a száj sarkában markáns mélyedések hangsúlyozzák ki a húsos ajkakat. Az orr széles, a feltűnően nagy fülek a parókára fek­szenek. Az áll alatt a tömör, vastag isten-szakái 1 a paróka-szárnyak végéig ér. A múmiatest - a fejhez képest is - feltűnően magas és nyúlánk. A testformákat alig ér­zékeltették. A mellen csak a keresztbetett karok kézfejét vésték ki. A bal kézfej helyén, a fa csomó közepében kis csap van, valószínűleg itt nem lehetett kivésni, csak felerősíteni a - ma már hiányzó - kézfejet. A rossz minőségű faanyag magyarázza a háttámla foko­zatosan elvesző vastagságát is, a fa csomói itt is láthatók. A szobor tömör, és teljes felületét stukkós alapozású fekete festés borítja. Feliratot nem tartalmaz. A szobor láb­feje alatti részt elöl és kétoldalt bemélyítve körbevésték, hogy kis emelvényként szol­gáljon, mely a hátoldalon sima és egybeolvad a szobortesttel. Feltételezhető, hogy téglalap alakú talapzatra erősítették, s ha felirat volt, úgy ezen a talapzaton lehetett. A szobor az M. J. Raven által kategorizált típusok közül az IA csoportba sorolható, mely az ,v c h alakot reprezentálja? Az s c h-figura, 4 az újbirodalmi privát- és királysírok emlékei Kivételt talán csak az 5.sz. szobor képez, mely nagy valószínűséggel A. Kamal gamhoudi ásatásaiból származik. (I.d. 34. jegyzetet) Ltsz.: 58.l-l*.; fa. fekete festéssel; m.: 54 cm; legnagyobb sz.: 12 cm Az orr és a szakáll sérült, a hátoldal felső részén repedés van. A festés sokhelyütt kopott, sérült. A lábak alatt 6.5 x 3 cm méretű, 0.8 cm magas talp illeszkedett a nagy talapzatba. 1958-ban vásároltuk privat személytől, aki a származásáról nem tudott felvilágosítást adni ; ' Raven. M.I.. Papyrus-sheats and Ptah-Sokar-Osiris Statues, OMRO 59-60 (1978-1979) 258, 39.1. kép. 4 Schneider. I I.D.. Shabtis I. Leiden 1977, 65-67.

Next

/
Oldalképek
Tartalom