Varga Edith szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 79. (Budapest, 1993)

Az edfui Horus és Hededet istennő sztéléje

AZ EDFUI HORUS ÉS HEDEDET ISTENNŐ SZTÉLÉJE A Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének megalakulását budapesti és vidéki múzeumok műtárgyainak a Szépművészeti Múzeum részére történő átadása tette lehetővé. A részletes tudományos vizsgálat alá vont régészeti emlékanyag között volt a Hededet (Hddt) nevét tartalmazó sztélé is (1-2. kép). 1 A már erősen rongált állapotban idekerült emlék a múzeumnak a háborús események miatt történt bezá­rása, ill. a gyűjteménynek kényszerű raktározása folytán további károsodást szen­vedett. A teljes felületet érintő erős rongálódás és az alakos ábrázolás nagymérvű hiányossága ellenére közzétételét gyűjteménytörténeti és vallástörténeti jelentősége indokolja. Hededet istennő, akit egyedüli nevén ritkábban, Isis-Hededetként gyak­rabban neveztek meg, de Hathorral és Sel kisszel is azonosítottak, skorpió istennőként az egyiptomi hitvilágban a bajoktól és az ellenségtől védte a hozzá folyamodókat. Kultuszában 2 jelentős szerepet kapott Horus felső-egyiptomi székhelyéhez, Edfuhoz fűződő kapcsolata. Edfuhoz tartozását a címei közt szereplő ,,az edfui", „az Edfuban lévő" (hrj-ib Bhdt) megnevezés is bizonyítja. Az Edfui Horus társaként való megjelenésének jellegzetes példája egy általam csak leírásból ismert edfui sztélé, amely a két istenségnek a kultusz cselekményekben való együttes szereplését tanú­sítja. 3 Az erre vonatkozó szöveghely : njswt dj htp Hr Bhdt Hddt dj-sn c nh wd3 snb „királyi áldozat, az Edfui Horus és Hededet (részére) hogy adjanak életet, üdvöt, egészséget". A sztélét közzétevő Daressy a példányról képet nem közölt, 4 de a kísérő szöveg mellett az ábrázolásról is leírást adott. Eszerint egyszárnyú napkorong és udzsat-szem díszítette a sztélé oromzatát. Alatta a kettős koronás Edfui Horus, mögötte pedig Hededet áll, aki fején viseli isteni jelképét, a skorpiót. Hededet nevét a szöveg elején a ritkábban használt módon: négy konszonánssal és isten determina­tívum nélkül írták. A Szépművészeti Múzeum sztéléjén ugyanez az írásmód (hddt) található, azzal az eltéréssel, hogy a név feletti trónus hieroglif jel Isis nevére utal és Hededethez kapcsolható. A sztélén jelenleg Horus sólyomfeje és a kettős korona alsó része, valamint törzse, jobb keze, bal lába látható. A mögötte álló Hededet istennő hieroglif neve alatt csak a váll, a bokáig érő ruha néhány kis részlete és az alsó kar látható, amely az istennő ábrázolásánál szokatlan uasz-jogart tartja. Nehezíti a pontos meghatározást, hogy a sztélé eredeti fényképe is megsemmisült a háború alatt. A kövön még kivehető ábrázolás azonban kiegészíthető azzal a le­írással, melyet a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének első ismerteté­1 Ltsz.: 59.2-E. Méretei: sz.: 27,5 cm; m.: 23,5 cm. Anyaga mészkő. A Magyar Nemzeti Múzeumból átadott tárgyak 1934/329 jegyzőkönyvében a 8. tétel. 2 Alapvető méltatása: Goyon, J-C, B1FAO 78 (1978) 415-438; Meeks, D., LAW, 1076-1078. A halotti kultuszban játszott szerepére vö. Varga, E., UÉgyptologie en 1979, II. 63-71. 3 Daressy, G., Ree. Trav. 16 (1894) 43. XCI. 1 Az erre vonatkozó szíves felvilágosításért köszönetemet fejezem ki H. Satzingernek, a Kunsthistorisches Museum egyiptomi gyűjteménye igazgatójának. 7* 99

Next

/
Oldalképek
Tartalom