Varga Edith szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 77. (Budapest, 1992)

Heqaib sm-pap szobrának töredéke (Láb)jegyzet a krokodil-isten Középbirodalom végi tiszteletéhez

HEQAIB SM-PAP SZOBRÁNAK TÖREDÉKE (LÁB)JEGYZET A KROKODIL-ISTEN KÖZÉPBIRODALOM VÉGI TISZTELETÉHEZ Jelentéktelennek látszó szobortöredék szunnyadt az Egyiptomi osztály raktá­rában. 1 Publikálásával nemcsak a tudomány számára keltjük életre, hanem az egyip­tomiak fogalmai szerint a szobor egykori tulajdonosát is segítjük az öröklétbe vezető útján azzal, hogy neve most újra kiejtődhet az élők száján. A feketés színű kőből készült, 2 kis méretű, 3 téglatest alakú talapzaton két lábfej látható. A lábak egymással hegyesszöget zárnak be, sarkaikkal a hátpillérhez csatla­koznak. A bal láb kissé előrelépve az álló kompozíciójú férfiszobrok tipikus meg­oldását formázza. Apró vágatok jelzik a körmöket (1-3. kép). Felvillantható, igaz csak rövid ívben, a gyűjteményi előtörténet, 4 amely leg­sokatmondóbban a talapzat alján, bélyegek formájában dokumentálódott (4. kép). Egy avítt, ovális, fogazott szélű vignettán a „No. 1043" besorolás, alatta pedig az „Elephant." rövidítés vehető ki. Egy ismeretlen, szakszerűen kezelt gyűjtemény kör­vonalai sejlenek fel múzeumi emlékanyagunk néhány további, hasonló vignettájú tárgya mögött. 5 A gyűjtő alaposságát dicséri, hogy a vignettákon nemegyszer a szár­mazási, ezúttal vélhetően a vételi helyüket is feltüntette. Töredékünkön lévő meg­jegyzése ugyanis nem takarhat mást, mint egy Elephantine szigeti, szerencsés vásárlást. Az eredeti körplasztikából e maradványon egyetlen stíluskritikai szempontból értékelhető mozzanat sem akad, a hajdani feliratozás legnagyobb, egyben a történeti és vallástörténeti interpretáció számára leglényegesebb része viszont ezen a darabon összpontosul. Az egyiptomi „tördelő szerkesztő" a feliratot columnákra és sorokra tagolta. A szöveg a hátpilléren indul, amihez a talapzat hátoldalán még egy oszlop járul. Kákosy László professzort tanítványi tisztelettel köszöntik e sorok 60. születésnapja alkal­mával, úgy is, mint az egyiptomiak krokodiltiszteletének hátterét feltáró, alapvető tanulmányok szerzőjét. 1 Ltsz.: 51.1504. 2 Anyaga talkos szerpentinit. Ezúton mondok köszönetet dr. Török Kálmán geológusnak az anyag meghatározásáért. 3 A talapzat méretei: h.: 7,5 cm; sz. : 4,7 cm; m.: 1,8 cm. Hátpillér: m. : 1 cm. 4 A gyűjteménybe kerülés módja a leltári napló szerint ,,átvétel" volt. Nem maradt fenn azonban az 1947—1951 közti évekre valószínűsíthető átadás aktája, ezért sem az átadás pontos idejét, sem az átadót nem ismerjük. 5 Ltsz.: 51.2473, alabástrom edényke „No. 1012 Thebe" bélyeggel, nem publikált. Ltsz.: 51.2457 szobortöredék, „No. 1006 Karnak", nem publikált. Ltsz.: 51.2136, fasztélé töredék, „No. 50", vö. Varga, E., SzMKözl 12 (1958) 85-94.

Next

/
Oldalképek
Tartalom