Varga Edith szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 74. (Budapest, 1991)

Két anatóliai dombormű

KÉT ANATÓLIAI DOMBORMŰ A budapesti Szépművészeti Múzeum két Anatóliából származó sírsztélét őriz a római császárkorból; mindkettő főjelenete bika fölött győzedelmeskedő egy vagy két oroszlán. Az A. töredéket, amelyen oroszlánpár jelenik meg, már bemutatta Szilágyi János György (3. kép) 1 , a másikat, amelynek fölső jelenetében csak egy oroszlán sze­repel, az állatviadal alatti mezőben különböző tárgyakkal, mindeddig nem tárgyalták részletesebben (4. kép). 2 A két, mind ikonográfiáját, mind stílusát tekintve rokon szté­lé biztosan egymáshoz közeli műhelyekből származik, amelyek Phrygia és Mysia Abaeitis határán működhettek. A két márványlap kitűnő példája a római Anatólia, e művészettörténeti szempontból még kevéssé tanulmányozott terület rusztikus művé­szetének. Alább bemutatjuk a két sztélét, röviden utalva legfontosabb párhuzamos vo­násaikra. A. Dórotheos és felesége töredékes sír sztélé je (3. kép) A sárgás patinával borított fehér márványlap töredék ; jelenlegi magassága 59,3 cm, legnagyobb szélessége 62,5 cm. Megmaradt darabja csak a fölső része egy sírdom­borműnek. Közepén félkörnél valamivel nagyobb lunetta, benne ülő oroszlánpár, tes­tük oldalnézetben, fejük szemközt a nézővel, mellső mancsuk egy-egy bika fején. A keret külső szögleteiben alul két oldalt félpalmetta, fönt középen kettős pal­metta. A tympanont balra szőlőindák díszítik, jobbra két toalett-tárgy: fésű és tükör Hálás köszönettel tartozom Szilágyi János Györgynek, a budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Osztálya vezetőjének az alább tárgyalt két sztélé közlésének engedélyezéséért. Ugyancsak hálámat fejezem ki Th. Drew-Bear, Lyon, valamint E. Varinlioglu uraknak a küldött fényképek­ért és az engedélyért, hogy azokat cikkemben közölhessem. 1 Ltsz.: 71.14.A L. Szilágyi, J. Gy.-Szabó, M., Antik kiállítás. Vezető, Budapest 1974, 102, 71. k., 103; Szilágyi, J. Gy., Antik művészet. Szépművészeti Múzeum, Budapest 1979, 44, 35. k. 2 Ltsz.: 73.12. A. Dr. Szilágyi hozzájárulásával a sztélét bemutattam „Provinzkunst und Kunstzentrum. Einige Beobachtungen an Grabsteinen aus Kadoi in der Mysia Abbaus" című előadásomon, 1. Internationales Kolloquium über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens, Graz, 1989, április 27-30. A Kolloquium aktái sajtó alatt vannak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom