Varga Edith szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 73. (Budapest, 1990)

Sünskaraboid kriptografikus felirattal

SÜNSKARABOID KRIPTOGRAFIKUS FELIRATTAL „Petra refugium herinaciis" Ps. 103.18 „A kőszikla a sünök menedéke" — szól az isteni teremtés mindenre kiterjedő gondoskodásának dicsérete a Vulgátában. 1 Az Egyiptomban autochton két sünfaj közül az ún. füles sünnek (Hemiechinus auritus), a Nílus-völgy köves, leisivatagos tájékai lakójának egy sünskaraboidként megmintázott példánya is szinte megbújik a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűj­teménye raktárának gazdag, különféle állatokat megjelenítő skaraboidjainak és amu­lettjeinek állományában (1—4. kép). 2 Amikor Vera von Droste „Der Igel im alten Ägypten" című monográfiájának katalógusában e tárgy talapzatának feliratát — bár maga az íráskép kifogástalanul kivehető (1. kép) — az olvashatatlanok („Unlesbare") közé sorolta be, 3 akkor kitűnt, hogy a felirat olvasata is elrejtőzik az írásjelek ha­gyományos úton történő megközelítése elől. Egy bizonyítottan eredeti műtárgynak valamilyen téren megnyilvánuló szokatlan mivolta olykor több információt nyújthat számunkra sztereotípiákat alkalmazó tár­sainál, hiszen a nagyon ritka és a nagyon informatív az információelméletben is szi­nonim kifejezések. Az egyiptomiak előszeretettel tömörítettek egy kis képbe, tárgyba egész információkötegeket. E parányi 4 sünskaraboidból sem könnyű, mint „közle­ményből" a benne lévő valamennyi jelentést „üzenetekként" hozzáférhetővé tenni. Fennállhat az a veszély az egyes „üzenetek" felszabadításánál, hogy szimbolikus­1 A szöveghely ősvariánsát és változatait I. Forstner, D., Die Welt der Symbole, Innsbruck 196 7 2 , 28 3. E. Hornung az egyiptomi síkábrázolások odújából előjövő sün motívumának ehhez hasonló értelmezést adott : „auf die Realität göttlicher Fürsorge für die ganze Schöpfung hinweist", Studium Generale 20 (1967) 71. 2 Ltsz. : 51.2603. Lelőhelye ismeretlen, a Magyar Nemzeti Múzeumból került át a Szépmű­vészeti Múzeumba 1934-ben: a 329/1934 sz. átadási jegyzőkönyv 116. tétele. Szerepelt az első egyiptomi kiállítás anyagában : Oroszlán, Z.—Dobrovits, A., Az egyiptomi gyűjtemény (Vezető), Budapest 1939, 76. :i Droste, V. von, in HAB 11, Hildesheim 1980,412 sz. Ree: Williams, B., JNES 47 (1988) 49-50. 4 H.: 2,6 cm; Sz.: 1,75 cm; M.: 1,3 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom