Garas Klára szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 60-61. (Budapest, 1983)

Thrák domborművek a Szépművészeti Múzeumban

THRÁK DOMBORMŰVEK A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN Rövid budapesti tanulmányutam során 1981 októberében Szilágyi János György, a Szépművészeti Múzeum Antik osztályának vezetője rendelkezésre bocsátott néhány thrák területről származó közöletlen domborművet és dokumentációjukat. Köszönetemet ez­úton is szeretném neki kifejezni. I. A következő öt kisméretű reliefet 1928-ban vásárolták Szófiában, és Fleissig József­nek, a híres bizantinológus, Moravcsik Gyula apósának gyűjteményében voltak. A vásárlás körülményei és a darabok lelőhelye ismeretlen. Fleissig József a második világháborúban életét vesztette, örökösei 1949-ben a Szépművészeti Múzeumnak ajándékozták a tárgya­kat. Az 1., 2., 3. és 5.SZ. dombormű leírása, illusztráció nélkül, megtalálható Oroszlán Z. és Dobrovits A. kiállítási vezetőjében (Antik művészet, Budapest, 1947. 10—11. Vila, c,d,f). 1. Ltsz.: 50.398. - Felül lekerekített, rossz minőségű márványból készült tábla, a jobb alsó sarka hiányzik. M.: 12,6 cm; sz.: 12,3 cm; v.: 2,09 cm (18. kép). Az elnagyolt dombormű a Thrák lovast ábrázolja, ügyetlenül faragott jobbjában sommásan kidolgozott gerellyel (vö. Mihailov,G.: Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. Sofia, 1956. [a továbbiakban = IGBulg] III 1, 940). Öltözete csizma, rövid tunica és kurta, hátul lobo­gó chlamys. A ló vágtában van ábrázolva, mellső lábainak maradványaiból arra következ­tethetünk, hogy talán a tábla elveszett részén kifaragott oltárra támaszkodtak. A művészi­leg értéktelen relief provinciális műhely terméke; biztos lokalizálását a tábla szkématikus megmunkálása nem teszi lehetővé. Még ha "stílusról" nem lehet is beszélni, néhány moz­zanat mégis a Marica középső folyásának vidéke felé mutat: vö. pl. az IGBulg III 1, 940. sz. plovdivi domborművei. Ugyanilyen kompozíciójú az 1189.sz. is (Batkun, Pa­zardzik körzet), de a kidolgozás módja különböző. A relief alatt, 1,7 cm-es betűkkel: MouKarpaX[tc apai név ev) ­Xr)[v] A thrák MovnaTpáXic név egyike a leggyakoribbaknak. 2. Ltsz.: 50.399. — Felül lekerekített márványtábla, jobb oldala sérült. M.: 12 cm; sz.: 12,3 cm; v.: 2,43 cm (19. kép). A durva kidolgozású darabon ábrázolt Thrák lovast egyetlen járulékos elem sem kíséri. A ló és lovasa sommásan van kifaragva, a mester jelezni akarta, hogy a lovas rövid chlamyst hord. Ez az IGBulg III 1, 1413. sz. domborműre emlé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom