Garas Klára szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 50. (Budapest, 1978)

CASTIGLIONE LÁSZLÓ — SZENTLÉLEKY TIHAMÉR — SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: Antik művészet a debreceni Déri Múzeumból és más magyar gyűjteményekből

ANTIK MŰVÉSZET A DEBRECENI DÉRI MÚZEUMBÓL ÉS MÁS MAGYAR GYŰJTEMÉNYEKBŐL A közleményben publikált darabok közül a C. L. jelzésűeket Castiglione László, a Sz. T. jelzésűeket Szentléleky Tihamér, a Sz. J. Gy. jelzésűeket Szilá­gyi János György dolgozta föl. A katalógusban használt, a szokásosaktól eltérő rövidítések: Acta Ant. Hung. = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae Acta Arch Hung. = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Ant. Tan. = Antik Tanulmányok (Studia Antiqua) Arch. Ért. = Archaelogiai Értesítő Déri Kat. = Déri F. : A debreceni Déri Múzeum gyűjteményeinek leírása. Debrecen. 1922. Szentléleky = Szentléleky, T.: Ancient lamps. Monumenta Antiquitatis extra fines Hungáriáé reperta I. Budapest, 1969. A köztulajdonban levő daraboknál a gyűjtemény neve és a leltári szám, a magángyűjteményekben őrzötteknél a tulajdonos neve van megadva. IV. EGYIPTOMI MŰVÉSZET A PTOLEMAIOS ÉS A RÓMAI KORBAN a) KŐSZOBRÁSZ AT 1. Szakállas férfifej, (l/a—c kép) Állítólag a Cziráki grófok egyike vásárol­ta egy egyiptomi városban. M: 6,4 cm. sz. 5,1 cm, vast. a homloknál 5,35 cm, alabástromszerűen apró kristályú márvány. A fej kissé jobb oldala felé hajlik és fordul, tehát valószínűleg egy olyan belső mozgástól áthatott portrészobrocska töredéke, mint amilyen az egyébként méretben és műfajban is a legközelebbi analógiát jelentő, Alexandriából származó londoni Sókratés-szobrocska (G. Lip­pold, A-Br Nr. 1049—50; G.M.A. Richter, The portraits of the Greeks. London 1965. I. 116, Fig. 560—562). A méretéhez képest rendkívül erőteljes plasztikájú és finoman részletezett fejecske minden részlete aszimmetrikus: jobb oldalának a fül körüli része hosszanti horzsolás következtében kikopott. A homlok közepén mély redő, a szemöldökcsontok — különösen középen — erősen kiugranak. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom