Garas Klára szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 48-49. (Budapest, 1977)

BARKÓCZI L. — CASTIGLIONE L. — SZABÓ M. — SZENTLÉLEKY T. — SZILÁGYI J. GY.: Antik művészet a debreceni Déri Múzeumból és más magyar gyűjteményekből

ANTIK MŰVÉSZET A DEBRECENI DÉRI MÚZEUMBÓL ÉS MÁS MAGYAR GYŰJTEMÉNYEKBŐL A közleményben publikált darabok feldolgozói: Barkóczi László (B. L.) ; Castiglione László (C. L.) ; Szabó Miklós (Sz. M.); Szentléleky Tihamér (Sz. T.); és Szilágyi János György (Sz. J. Gy.) A katalógusban használt, a szokásosaktól eltérő rövidítések: Acta Ant. Hung. = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae Annales Mus. Déri = A debreceni Déri Múzeum Évkönyvei (Annales Musei Debreceniensis de F. Déri nominati) Arch. Ért. = Archaeológiai Értesítő Bud. Rég. = Budapest Régiségei (A Budapesti Történeti Múzeum Évkönyve) Déri, Kat. — Déri, F. : A debreceni Déri Múzeum gyűjteményeinek leírása. Debrecen 1922 Fol. Arch. = Folia Archaeologica (Annales Musei Nationalis Hungarici) Oroszlán— Dobrovits = Oroszlán, Z.— Dobrovits, A. : Országos Magyar Szép­művészeti Múzeum, Antik Kiállítás, Vezető. Budapest 1947 Szentléleky = T. Szentléleky. Ancient Lamps, Monumenta Antiquitatis extra fines Hungáriáé reperta I, Budapest 1969 Szépműv. Múz. Közi. = A Szépművészeti Múzeum Közleményei (Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts) Szilágyi, Antik művészet = Szilágyi J. Gy. : Antik művészet. Kiállítás a deb­receni Déri Múzeum és a Szépművészeti Múzeum anyagából. Székesfehérvár 1975 A köztulajdonban levő daraboknál a gyűjtemény nevét és a leltári számot is megadjuk. III. RÓMAI MŰVÉSZET a. MÁRVÁNYOK 1. Női fej domborműröl (1. kép) Debrecen, Déri Múzeum VIII. 1. ,.A szíriai Kaffából" (sic!). M. : 19 cm. Sárgás-szürke mészkő. A fej a dombormű vastag hátlapjából van kivágva, alighanem szándékosan az archaikus szobrok hajvise­letét idéző háromszög alakban; ezért nézhette Déri archaikusnak. A nyak egy része bal oldalt hiányzik. Éles vonásokkal, durván kidolgozott arc. A fülek elnagyoltan jelezve, a hajból is csak a fej közepén végigmenő, a homlokba lógó hajfonat vehető ki világosan. Az arc aszimmetriája arra mutat, hogy a fej kissé balra fordult; ezt látszik igazolni az is, hogy a nyak jobb oldalt élesen elválik a háttértől és a nyaktól, a másik oldalon csaknem egybemosódik a háttérrel. Egy- vagy többszemélyes síremlékről származhat. A Róma-városi fogalmazást jól mutatja egy márvány töredék a Metropolitan Museumban (G. Richter. Roman Portraits, New York 1948. 34. sz.). A Déri katalógusában meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom