Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 31. (Budapest,1968)

BOTHMER, DIETRICH von: Egy Exekias-amphora

EGY EXEKIAS-AMPHORA Az ismert görög vázák száma évről évre rohamosan növekszik, részben ásatások, részben múzeumok és magánszemélyek vásárlásai révén. Ezek a gyarapodások természe­tesen a véletlen művei, s vegyesen tartalmaznak egymás mellett mesterműveket és jóval érdektelenebb darabokat. Minden új lelet szembesítésre kerül a már korábban is ismert emlékekkel, és minthogy a görög vázák a klasszikus ókor régészetének legalaposabban tanulmányozott anyagát képezik, az új jövevényeket rendszerint gyorsan és minden nehéz­ség nélkül be lehet sorolni egy ismert csoport vagy mester művei közé. Nemrégiben dr. Szilágyi, megtudva, hogy foglalkozom az A. típusú attikai fekete­alakos amphorákkal (az amphoráknak olyan csoportja ez, amelyen az ábrázolás képsze­rűén jelenik meg s amelynek fülei peremes szélűek), elküldte nekem annak a vázának a fényképeit, amely az ő szívessége és közreműködése folytán most először kerül közlésre (10. kép). Az amphora töredékes és nem a legjobb fenntartású, de az első pillantásra fel­ötlött bennem, hogy Exekiasnak, a VI. század egyik legnagyobb attikai feketealakos vázafestőjének a műve. Azé a festőé, akinek technikai tökéletességét, biztoskezű rajzolás­módját és azt a feszültséget, amellyel valamennyi kompozícióját megtöltötte, mások ritkán érték el és soha nem múlták felül. Kevés műve maradt fenn, s festői pályája nem lehetett hosszú. Legközelebbi vetélytársától, az Amasis-festőtől négyszer annyi vázát ismerünk, mint tőle, és még idősebb kortársa, Lydos is a háromszorosát hagyta ránk Exekias ismert műveinek. Bizonyos, hogy ez nem puszta véletlen, bár részben kétségtelenül a régészeti felfedezések esetlegességének tulajdonítható. Az attikai vázák túlnyomó részét Sir John Beazley, a terület legnagyobb ismerője határozta meg. A feketealakos vázafestőkről írt könyve 1956-ban jelent meg, s ebben huszonnégy vázát, illetve töredéket gyűjtött össze Exekias neve alatt. 1 Paralipoinená-iban 2 egy Markopulo-beli pyxissel, 3 Reggio-ban őrzött töredékekkel 4 és egy dr. Herbert Cahn baseli gyűjteményében levő nyak-amphora töredékeivel 5 egészítette ki ezt az oeuvre-t, huszonnyolcra emelve az ismert Exekias-művek számát. Most lehetővé vált, hogy ezt a számot Exekias újonnan felfedezett budapesti, dublini 6 és karlsruhei" vázájával növeljük. 1 Attic Black-figure Vase-painters. Oxford, 1956 (a következőkben: ABV). 143-—146. és 714. old. 2 60-61. old. 3 To Ergon 1961, 38. old., 43. kép; BCH 1962, p. 669, fig. 27. 4 Közöletlen. "> Antike Kunst 5 (1962) 31. tábla. ,; 1921.97; a többnyire közöletlen dublini vázákra Andrew Oliver, Jr. hívta fel a figyelmemet. 7 Badisches Landesmuseum, Neuerwerbungen 1952—1965. Stuttgart, 1966. 17—18. old.

Next

/
Oldalképek
Tartalom